შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  მოსამარაგებელი საწმენდი საშუალებები

  შეიტყვეთ, რა დაგჭირდებათ საცხოვრებლის დასუფთავებისთვის, სანიტარიული დამუშავებისა და მომდევნო სტუმრისთვის მომზადებისთვის.
  ავტორი: Airbnb (4 ივნ, 2020)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 25 ივნ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  დამცავი საშუალებები

  აღჭურვილობა

  საწმენდი და სადეზინფექციო საშუალებები

  საწმენდი საშუალებები სტუმრებისთვის

  ექსპერტების რეკომენდაციები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  4 ივნ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს