შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საუკეთესო რჩევები ეფექტურობის ასამაღლებლად

  შეიტყვეთ, როგორ დააწესოთ კონკურენტუნარიანი ფასები, ატვირთოთ მაღალი ხარისხის ფოტოები და სხვა.
  ავტორი: Airbnb (12 აგვ, 2019)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 28 აპრ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • There are plenty of things you can do to make your listings stand out to guests

  • Make sure you update your listings regularly

  • For example, try seasonal pricing to help your listings compete year-round

  Optimizing your listings to attract more attention and increase bookings can feel like a daunting challenge. With so many details to consider, it can be tough to know where to start. By focusing on selected areas that matter the most to potential guests, you can help your listings stand out and get booked.

  Set competitive prices

  Price is one of the main factors guests consider when comparing listings, so it’s important that you set prices you believe are competitive for your listing in your area. A good practice is to consider adjusting prices to reflect demand fluctuations throughout the year. Try seasonal pricing and promotions to help your listings compete year-round.

  Get tips and info to help you determine the right pricing for your listings.

  Upload high-quality photos

  Your photos, especially the first three a potential guest sees, set the tone for your listing. Eye-catching, inviting photos help your place stand out in search results—and help guests picture themselves there. Upload at least 15 high-quality photos, including indoor, outdoor, and neighborhood shots. Write clear, descriptive captions to help guests understand what they’re looking at and why it matters. 

  Get tips for great listing photos.

  Keep your listing details up to date

  Review your listings regularly to make sure they accurately describe what the place currently offers. Consider refreshing your listing titles to fit different seasons or attract business travelers or families. We regularly add new opportunities for you to add details about what you offer. Look for opportunities to make updates on your dashboard, and check your listing details from time to time to make sure they are complete.

  Learn more about how your listings are performing.

  Use your reviews to improve

  Reviews can have a big effect on search performance. Regularly read your reviews and pay attention to ratings to discover ways to improve your guests’ experience and track your progress towards earning Superhost status.

  Understand all the categories guests use to rate their experience.

  Keep in mind that even the most successful listings are works in progress—not perfect, finished works of art. By continuing to update, adjust, and improve your listings, you’ll have the best chance of attracting more attention and generating more bookings.

  Interested in professional hosting on Airbnb?
  Learn more

  Information contained in this article may have changed since publication.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • There are plenty of things you can do to make your listings stand out to guests

  • Make sure you update your listings regularly

  • For example, try seasonal pricing to help your listings compete year-round

  Airbnb
  12 აგვ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  გაეცანით სხვა თემებს