კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Stocking your space with must-have amenities

  A well-outfitted space can be the key to happy guests and positive reviews.
  ავტორი: Airbnb (14 Feb, 2020)
  3-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 14 Feb, 2020

  Highlights

  • Guests will expect essential amenities like soap, toilet paper, linens, and towels

  • Consider the unique needs of business travelers, families, and/or guests with accessibility needs

  • Safety features like smoke alarms, fire extinguishers, and first-aid kits put everyone’s mind at ease

  When it comes to choosing a place to stay, guests have endless options. Stand out from the crowd by thoughtfully outfitting your space and adding popular amenities to your listing description. According to a consumer survey commissioned by Airbnb, the majority of travelers say amenities are a top priority for a great trip—even more important than things like shopping and dining. And most place functionality above thoughtfulness, so while a welcome beverage is a really nice touch, glasses are more of a must-have.

  Stock up on the essentials

  Guests will expect to find toilet paper, hand and body soap, towels, and linens, so make sure your space is stocked with all of these essential amenities. Airbnb recommends offering a minimum of:

  • One towel per guest
  • One pillow per guest
  • Linens for each guest bed

  Items guests search for

  When searching listings, many guests apply filters to display only properties that include the amenities they’re looking for, so be sure to check off all the amenities you can provide in your listing. Commonly searched amenities include: a kitchen, wifi, washer/dryer, heater/air conditioning, parking, hair dryer, and swimming pool.

  Keep safety in mind

  Taking basic safety precautions can help protect your guests and your home. A smoke and carbon monoxide alarm and fire extinguisher near the kitchen cooktop will help put everyone’s mind at ease. Remember to check smoke alarm batteries every six months and include local emergency numbers in your house manual and on a quick reference card for guests. Consider also keeping a first-aid kit somewhere in your space.

  Highlight accessibility

  Guests with accessibility needs look for very specific amenities. A step-free entryway, wider doorways and hallways (at least 32 inches wide), and an accessible-height bed are just some of the features that will make your home a good fit. Listings with accessibility features are prioritized in Airbnb search, so it’s a good idea to highlight them in your amenities and photos.

  Prepare for business travelers

  Business travelers look for items that will make their work trip more convenient and comfortable, so things like superfast wifi, a laptop-friendly workspace, and an iron and ironing board will be top of mind. If you want your space to appear when guests search using the “Work trip” filter, you’ll also need to install smoke alarms, and have at least one high rating from a business traveler.

  Showcase kid-friendly features

  Opening your space to families? Traveling with young children comes with unique challenges, and hosts have an opportunity to lighten the load in every sense. Providing a crib and high chair means parents don’t have to lug bulky items long distance. Toys, games, and a TV are appreciated by guests of all ages.

  Add a few thoughtful touches

  One of the best ways to boost your reviews is by delighting guests with a few extra amenities, like breakfast foods or a nice coffee setup. From refreshments to pool toys, there are endless ways to take your space to the next level. Not sure what your guests will appreciate? Get the full guest experience by staying in your space for a night. You’ll be sure to identify an item or two that could be added to ensure your guests have a wonderful stay.

  The Checklist

  Basic amenities: 

  • Toilet paper
  • Soap for hands and body
  • One towel per guest
  • Linens for each bed
  • One pillow per guest

  Other amenities guests search for:

  • Wifi
  • TV
  • Heater, air conditioning
  • Parking
  • Hair dryer
  • Breakfast

  Safety amenities:

  • Carbon monoxide alarm
  • Smoke alarm
  • Fire extinguisher
  • First-aid kit
  • Emergency plan and local numbers

  Accessibility amenities:

  • Step-free entryway
  • Wide entrances (at least 32”)
  • Wide hallways (at least 36”)
  • Accessible bathroom

  Extras guests appreciate:

  • Extra toilet paper, linens, and towels
  • Basic toiletries like shampoo and conditioner
  • Dish soap and cleaning supplies
  • Dining basics like a coffee maker, cooking utensils, dishes, and silverware
  • Wine glasses
  • Basic cooking supplies like salt, pepper, and oil
  • Coffee, tea
  • Light breakfast or snacks
  • Hangers
  • Adapters and chargers

  Business traveler amenities:

  • Fast wifi
  • Iron and ironing board
  • Laptop-friendly workspace

  Family-friendly amenities:

  • Baby essentials like a crib, high chair, and stroller
  • Toys and games

  Highlights

  • Guests will expect essential amenities like soap, toilet paper, linens, and towels

  • Consider the unique needs of business travelers, families, and/or guests with accessibility needs

  • Safety features like smoke alarms, fire extinguishers, and first-aid kits put everyone’s mind at ease

  Airbnb
  14 Feb, 2020
  სასარგებლო იყო?