შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb.org‑ის მეშვეობით ლტოლვილების მასპინძლობისთვის მომზადება

  შეიტყვეთ, როგორ უმასპინძლოთ მათ, ვინც თქვენს რეგიონში ახალ ცხოვრებას იწყებს.
  ავტორი: Airbnb (29 აგვ, 2019)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 25 აგვ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  1. მკაფიოდ აღწერეთ სტუმრებისთვის შეთავაზებული საცხოვრებელი

  2. გაითვალისწინეთ, რომ ლტოლვილ სტუმრებს, შესაძლოა, დამატებით მხარდაჭერა სჭირდებოდეთ

  3. პატივი ეცით პირად სივრცეს

  4. შეასრულეთ მოთხოვნები COVID‑19‑ის პირობებში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებით

  5. სხვა რესურსები

  ხშირად დასმული შეკითხვები

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  29 აგვ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  გაეცანით სხვა თემებს