შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ანაზღაურების მიღების წესი გრძელვადიანი ჯავშნებისთვის

  შეიტყვეთ, როგორ მიიღებთ ანაზღაურებას 28 ღამეზე მეტხნიანი ჯავშნებისთვის.
  ავტორი: Airbnb (29 მარ, 2022)
  1‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 5 აპრ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ყოველთვიურად, ნაწილ‑ნაწილ გადახდა

  ანაზღაურების სხვა დეტალები

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  29 მარ, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს