სტუმართა რჩეულები: სტუმრების ყველაზე საყვარელი საცხოვრებლები

შეფასებების, მიმოხილვებისა და საიმედოობის თვალსაზრისით გამორჩეული საცხოვრებლების აღნიშვნის ახალი ხერხი.
ავტორი: Airbnb (8 ნოე, 2023)
2‑წუთიანი საკითხავი
განახლების თარიღი: 30 ნოე, 2023

Airbnb‑ზე განთავსებულია 7 მილიონზე მეტი საცხოვრებელი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თითოეული ვარიანტი უნიკალურია და სწორედ ეს არის Airbnb‑ს განმასხვავებელი ნიშანი. ასეთი მრავალფეროვნების მიუხედავად, სტუმრების თქმით, მათ მაინც უჭირდათ იმის გარკვევა, თუ რა დახვდებოდათ რეალურად. ეს იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც მრავალი ადამიანი სასტუმროებს ირჩევდა და არა Airbnb‑ს.

როცა ადამიანმა იცის, რომელი საცხოვრებლები მოსწონთ სტუმრებს ყველაზე მეტად, სტუმრობისთვის შესანიშნავი ვარიანტის პოვნა საგრძნობლად მარტივია. სტუმართა რჩეულების ცნება სწორედ ამიტომ შემოვიღეთ.

რას გულისხმობს სტუმართა რჩეულები?

სტუმართა რჩეულების სახით Airbnb‑ს პლატფორმაზე წარმოდგენილია სტუმრების ყველაზე საყვარელი 2 მილიონი საცხოვრებელი.

სტუმართა რჩეული საცხოვრებლები ვლინდება ნახევარ მილიარდზე მეტი სტუმრობის შემდეგ დაფიქსირებული შეფასებებისა და მიმოხილვების, ასევე, საიმედოობის კუთხით არსებული მონაცემების საფუძველზე. სტუმართა რჩეულები ყოველდღიურად ვლინდება — თუ თქვენ მიერ განთავსებულ საცხოვრებელს ეს სტატუსი ამ ეტაპზე არ აქვს, ყველაფერი ჯერ წინ გაქვთ.

სტუმართა რჩეულები ვლინდება სხვადასხვა ფაქტორის საფუძველზე. მათ შორისაა:

  • მინიმუმ 5 მიმოხილვა სტუმრებისგან
  • შესანიშნავი მიმოხილვები და შეფასებები — საშუალოდ 4,9 ვარსკვლავზე მეტი
  • მაღალი შეფასებები სტუმრებისგან დაბინავების, სისუფთავის, სიზუსტის, მასპინძელთან კომუნიკაციის, მდებარეობისა და ფასის ხარისხთან შესაბამისობის კუთხით
  • მაღალი საიმედოობა — მასპინძლის მხრიდან გაუქმების შემთხვევებისა და მხარდაჭერის გუნდისადმი ხარისხთან დაკავშირებით მიმართვიანობის საშუალო 1%‑იანი მაჩვენებელი

სტუმართა რჩეულების პოვნის წესი

სტუმართა რჩეულები ვლინდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ამ სტატუსის მქონე საცხოვრებლების Airbnb‑ზე პოვნა მარტივია.

სტუმართა რჩეული საცხოვრებლები აღნიშნულია სპეციალური ნიშნით როგორც ძიების შედეგებში, ისე განცხადებების გვერდებზე. ამას გარდა, ხელმისაწვდომია ახალი ფილტრიც, რომელიც საშუალებას აძლევს სტუმრობის მსურველებს, მხოლოდ სტუმართა რჩეული საცხოვრებლები მოიძიონ. თუ საცხოვრებელი აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, სტუმართა რჩეულად რომ ჩაითვალოს, მასპინძელი შესაბამის აღნიშვნას განცხადების გვერდზე იპოვის.

სტუმართა რჩეულები და სუპერმასპინძლები

სტუმართა რჩეული საცხოვრებლების დაახლოებით ორი მესამედი განთავსებულია სუპერმასპინძლების მიერ. ეს ადამიანები ბრწყინვალე სტუმარ‑მასპინძლობით გამოირჩევიან, რაც აღიარებულია კიდეც ჩვენს პლატფორმაზე.

სუპერმასპინძლობის პროგრამის კუთხით არაფერი იცვლება. კრიტერიუმები იგივე რჩება, მასპინძელთა მაჩვენებლებს კი კვლავ ყოველკვარტალურად შევაფასებთ.

თუ ხართ სუპერმასპინძელი, რომლის მიერ განთავსებული საცხოვრებელიც სტუმართა რჩეულებს შორის მოხვდა, თქვენი განცხადების გვერდზე მითითებული იქნება ორივე სტატუსი, ძიების შედეგებში კი მოცემული იქნება სტუმართა რჩეულის ნიშანი. იმ შემთხვევაში კი, თუ სუპერმასპინძელი ხართ, მაგრამ თქვენ მიერ განთავსებულ საცხოვრებელს სტუმართა რჩეულის სტატუსი ჯერ არ მინიჭებია, განცხადების გვერდსა და ძიების შედეგებში კვლავინდებურად მოცემული იქნება სუპერმასპინძლის ნიშანი.

სტუმართა რჩეულების გამოვლენისას, თქვენ მიერ განთავსებული საცხოვრებლები ცალ‑ცალკე შეფასდება კრიტერიუმებთან შესაბამისობაზე.

„სტუმართა რჩეულები“, „განცხადებების“ ახალი ჩანართი და სხვა სიახლეები მასპინძლებისთვის შემოთავაზებულია Airbnb‑ს 2023 წლის ზამთრის განახლების ფარგლებში. მოითხოვეთ ადრეული წვდომა, რომ დღესვე დაიწყოთ ახალი ფუნქციებით სარგებლობა.

სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

Airbnb
8 ნოე, 2023
სასარგებლო იყო?

სხვა საინტერესო

სხვა საინტერესო

გაეცანით სხვა თემებს