კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Beginner’s guide to writing a listing

  An honest and detailed listing helps guests envision themselves in your space.
  ავტორი: Airbnb (20 Nov, 2019)
  8-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 20 Nov, 2019

  Highlights

  • Highlight what makes your space unique

  • Keep it brief and save amenities for the amenities section

  • Consider guests’ needs when writing your description

  • Be honest about your space to set the right expectations

  • Let your personality shine through to give guests an idea of your hosting style

  A great listing description is one of your best tools for securing bookings—and providing information that properly sets guests’ expectations is key for ensuring positive reviews. Here’s how to get your guests excited about staying in your space.

  What makes a great listing?

  Airbnb offers millions of listings. To convey what’s special about yours, take a few minutes to think about those appealing, one-of-a-kind features that set it apart. That could mean highlighting the location or unique amenities of your space. “We’re a 5- to 10-minute walk from some of Bend’s best restaurants and breweries,” say Superhosts Mike and Jill, from Bend, Oregon. “[Our] highly acclaimed mountain bike trails are just a 15-minute bike ride or a 5-minute drive away.”

  Write a catchy title

  The title of your listing and your first image are what convince guests to click on your listing, so it’s super important to use them to your advantage by highlighting your space’s strengths. Here are some examples of great titles from actual listings:

  • “Walk to the beach from a secluded oasis”
  • “Old Town Square apartment with fireplace”
  • “Ocean and Golden Gate Bridge views”

  Tell the story of your space

  Your listing is where you market your space, and storytelling is a key part of great marketing. Often, the story you tell is about the experience you’re offering guests. So help them imagine themselves as heroes in the story of their own adventure. Have a top-floor apartment with a tree outside? “You’ll feel like you’re in a treehouse!” Even a modest, city-center room can be “a perfect base for exploring.” For more inspiration, check out Superhosts Tereasa and David’s advice for effectively telling your story.

  Think like a traveler

  You don’t have to be a great writer to craft an appealing description, but you do need to use concise and compelling language. Start by thinking like a traveler: share must-know information at the beginning of your description while highlighting the selling points.

  If you don’t know how to begin, sit down with a friend and describe out loud what it’s like to stay at your place. Often the best details will come out right away in a way you’d actually say them.

  Be thoughtful and descriptive

  “Direct beach access and stunning ocean views from every room” is how host Matthew starts his listing in Nicaragua.

  Olga’s listing in Mammoth Lakes, California, emphasizes its convenient parking because she knows from experience that skiers love it when they can haul their ski gear into the property easily. She also makes sure to point out that her home has a wood-burning fireplace because she knows skiers love to unwind in front of the fire after a day on the slopes.

  Keep it brief

  People are often scanning listing descriptions for the features they’re looking for, rather than slowly reading. Writing for the web means writing for scannability, so keep your language succinct. Talk about aspects that aren’t already conveyed elsewhere on the listing page, and use the amenities checklist to share information about all the features you have to offer, like wifi, parking, and air conditioning—this way, your listing will appear when guests filter for those amenities.

  Be authentic and honest

  Though you may want to show off how special your place is, don’t oversell or exaggerate it. Being clear about both the unique benefits and any quirks helps potential guests decide right away whether your space is right for them—and setting expectations accurately is key for positive reviews.

  It’s especially important to highlight any aspects that might pose a challenge for some guests. For instance, does accessing your space require climbing many flights of stairs? Is there a low railing on your balcony that might be dangerous for small children? The “Other Things to Note” and “The Space” sections are opportunities to provide this type of context.

  Show off your personality

  Are you offering a private room in a home where you’ll be interacting a lot with your guests? Since they’ll want to have a good idea of who they’re sharing space with, your personality and personal style are as important as the physical details. So, let your personality shine through!

  Make the most of photo captions

  Photos are one of the primary factors in a guest’s decision about whether to book your space, and captions provide an opportunity to connect visuals to the experiences guests will have. If you find yourself stumped on how to caption a photo, think about what you can add that the camera doesn’t necessarily capture.

  If you’re showing a bed, tell your guests what size it is, and mention the type of mattress, if relevant. Have a photo of a cozy window nook? You could mention that it’s the perfect place to curl up with a book at sunset.

  Read other listings for inspiration

  Read through the listing descriptions of interesting properties for inspiration—and check out other hosts’ reviews to understand the types of moments and details that guests love. No matter what type of space you have, identifying opportunities for delight will help bring your listing to life.

  Highlights

  • Highlight what makes your space unique

  • Keep it brief and save amenities for the amenities section

  • Consider guests’ needs when writing your description

  • Be honest about your space to set the right expectations

  • Let your personality shine through to give guests an idea of your hosting style

  Airbnb
  20 Nov, 2019
  სასარგებლო იყო?