კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Tips from Airbnb Plus hosts: Design your space for comfort
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Tips from Airbnb Plus hosts: Design your space for comfort

  Learn Airbnb Plus hosting tips to create a cozy and inviting space.
  ავტორი: Airbnb (5 Mar, 2020)
  3-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 5 Mar, 2020

  Highlights

  • Give guests what they need to be extra comfortable

  • Offer quality amenities from the kitchen to the bathroom

  • Take care of the basics for living, working, and relaxing

  For Airbnb Plus hosts, the art of hosting is rooted in making guests feel special and comfortable. Designing your space with this in mind can set the scene for your guests, and provide them with an outstanding experience. Here are some top preparation tips from Airbnb Plus hosts:

  Design for comfort and enjoyment

  Give guests everything they might need for a delightful, memorable trip. Each room should offer key items, tools, and features to make guests comfortable, allowing them to easily complete daily tasks and maximize their enjoyment. Keep in mind that the place should be set up to accommodate the maximum number of guests who might stay at one time. For example, set the scene for a great dining experience with enough furniture and place settings for everyone to share a meal. Set up living spaces to be inviting, especially since many guests will be on vacation.

  Offer ample amenities

  Bathrooms should be well-stocked with toiletries, towels, and other items guests may need to freshen up. Make them feel special and looked after by keeping extras on hand for those who forget to pack an essential. In the kitchen, guests should have all the tools and appliances to prepare beverages and meals (and clean up afterwards), such as a spatula, plates, bowls, napkins, a wine opener, and a sponge. Set up bedrooms to be as restful as they are functional with everything guests need, including comfortable pillows for a good night’s sleep, lighting options for reading, and at least five sturdy hangers in the closet.

  “It’s important for people to have access to conveniences that they might need,” says Kelly, an Airbnb Plus host in Los Angeles. “Guests can just walk over to the [outdoor storage shed], open it up, and take what they need.” By making things easy and available, Kelly impresses her guests. “Kelly has set the hosting bar so high,” says Janice, a guest who stayed with Kelly. “It would be hard for me to adjust my expectations for future Airbnb stays!”

  Choose quality

  Provide your guests quality options that look and feel good. Rather than just considering bedding, you may also want to think about the thread count of your sheets. If you provide coffee or tea, stock options that you enjoy or that are known to be crowd-pleasers. Also, many travelers will want milk, creamer, or other alternatives to go with it. By finding small ways to elevate your offerings with quality choices, guests are able to make the most of their stay.

  Don’t forget the basics

  From strong water pressure to fast, reliable wifi, look at all aspects of a guest’s stay and set up your place the way you’d like to be hosted. Try to address everything when it comes to equipping each space for living, working, and relaxing. Airbnb Plus hosts promise “all the comforts of home, plus more,” so it’s important to create an environment that offers guests added peace of mind.

  Remember to include distinctive details in your design, such as an ideal area for a dinner with family or high thread count on the sheets in the bedroom. These thoughtful touches will remind guests you took the time to think about their needs—and will make them feel special.

  Highlights

  • Give guests what they need to be extra comfortable

  • Offer quality amenities from the kitchen to the bathroom

  • Take care of the basics for living, working, and relaxing

  Airbnb
  5 Mar, 2020
  სასარგებლო იყო?

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ