კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  The essentials: Create a guest-friendly Airbnb space
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  The essentials: Create a guest-friendly Airbnb space

  Stock the basics, keep it clean, and let your personality shine through.
  ავტორი: Airbnb (14 Feb, 2020)
  11-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 14 Feb, 2020

  Highlights

  • Add extra towels, toilet paper, and treats like coffee, tea, or snacks

  • Make your home cozy with throw pillows and extra blankets

  • Create room for guest belongings, with clothing hangers and a luggage rack

  • Stay in your space as a guest to ensure it’s comfortable and inviting

  Whatever type of space you share on Airbnb, there are a few simple things you can do to make it inviting and comfortable as you get ready to welcome your first guests.

  Practice thoughtful design

  A well-designed space with thoughtful touches can help create a welcoming home. Try featuring things that show off your personality, like mementos from your travels. Considerate design elements can help your space feel more homey and inviting—and they don’t have to be complicated or expensive. A bouquet of flowers picked from your yard, or simple accents like throw pillows can make a big difference.

  Here are a few tips for thoughtful design:

  • Avoid leaving too many empty spaces, as they can feel sterile and impersonal
  • Create collections of objects that highlight your personality
  • Consider adding statement pieces like a piece of art, colorful throw pillow, or cozy blanket
  • Decorate with plants or flowers to add a touch of life to your space
  • Choose a palette of colors and find artwork, textiles, and other details that coordinate

  Stock up with essential amenities (and more)

  These are the basics guests say they expect to see in a space:

  • Toilet paper
  • Soap (for hands and body)
  • One towel for each guest
  • One pillow for each guest
  • Linens for each guest bed
  • Wifi
  • A hair dryer
  • A laptop-friendly workspace

  It’s always nice to include a few extras. Some ideas that guests say they appreciate:

  • Shampoo and conditioner
  • Cozy blankets and extra pillows
  • Local offerings like chocolate and coffee

  Create a cozy bedroom

  The bedroom is where your guests will sleep and store their belongings, so it’s important to make it comfortable. Here are some amenities to consider:

  • Space for personal items: Consider providing a dresser with empty drawers, a closet with a handful of available hangers, or a luggage rack.
  • A bedside table with a lamp: Guests will want things like their eyeglasses, phone, glass of water, or book near the bed.
  • A comfortable bed: Pay special attention to the bed itself. Adding a few extra pillows and blankets and making a tidy bed can go a long way toward making guests comfortable.
  • Thoughtful extras: To make the space extra welcoming, you could also add some plants, a mirror, a carafe for water, an international power adapter, and a multi-phone charger.

  Add finishing touches

  These four touches will help your guests enjoy a great stay:

  1. Remove clutter
  If you also live in the space you’re sharing with guests, it’s important to consider the items you keep out and those you put away. Decluttering can help make your space feel more open and inviting—and ensure your guests have space to store their own belongings.

  2. Provide instructions for all features and appliances
  Ensure guests know how to operate all appliances and features available to them. For example, in the kitchen, guests will likely want to know how to use the coffee maker and dishwasher. In the living room, you’ll want to make sure guests know how to use the TV and stereo. You can include these kinds of instructions in your house manual.

  3. Stay like a guest
  Hosts Beverlee and Suzie from Oakland, California, recommend staying in your space to help figure out what’s needed or what could be improved. They suggest looking at each room with fresh eyes, like a guest who has just arrived. Does it feel welcoming, warm, and inviting? Do guests have everything they need to feel comfortable and at home? For example, you might discover you need to add details like extra hangers, a place for luggage, or universal power adapters.

  4. Keep it clean
  Whether you clean your space yourself or hire a professional, it’s important to keep your home tidy before and after each guest. You can add a cleaning fee to your listing to cover the cost of your time (or your cleaner’s).

  Highlights

  • Add extra towels, toilet paper, and treats like coffee, tea, or snacks

  • Make your home cozy with throw pillows and extra blankets

  • Create room for guest belongings, with clothing hangers and a luggage rack

  • Stay in your space as a guest to ensure it’s comfortable and inviting

  Airbnb
  14 Feb, 2020
  სასარგებლო იყო?