კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Getting to know potential guests

  Reviews and guest profiles can help you get acquainted.
  ავტორი: Airbnb (3 Mar, 2020)
  2-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 3 Mar, 2020

  Highlights

  • Learn about your guests before they arrive from their profile page

   • Check out their reviews ahead of time to get a better sense of who they are

    • Guests can read about you, and you can read about your guests, which helps create trust

    Opening your space to guests can feel a little outside your comfort zone at first. Host Tim found that learning about his guests before they arrived helped create trust—and was easy to do. A guest’s profile page usually includes their photo, bio, and reviews by other hosts from past stays that can give you insight into their personality and travel style. You can also get to know more about your guests by asking the reason for their trip—you may even end up discovering you share lots of things in common.

    Highlights

    • Learn about your guests before they arrive from their profile page

     • Check out their reviews ahead of time to get a better sense of who they are

      • Guests can read about you, and you can read about your guests, which helps create trust

      Airbnb
      3 Mar, 2020
      სასარგებლო იყო?