კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Control when you host

  Take advantage of Airbnb’s flexibility to host whenever you like.
  ავტორი: Airbnb (15 Mar, 2019)
  2-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 3 Mar, 2020

  Highlights

  • As a host, you set your own hosting schedule

  • You can limit how many nights guests are able to stay

  • You have full control of when and how you host

  Just because you decide to list your space on Airbnb doesn’t mean you’re locked in to hosting all year. Whether you want to host one night a year, one week a month, only on weekends, or all the time, the choice is yours. Some hosts prefer to have guests stay only when they are there, while others only list their space when they're gone. Whatever your preference, Airbnb lets you decide when you want to share your space, how long guests can stay, and if you need breaks between bookings.

  Highlights

  • As a host, you set your own hosting schedule

  • You can limit how many nights guests are able to stay

  • You have full control of when and how you host

  Airbnb
  15 Mar, 2019
  სასარგებლო იყო?