შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  აკონტროლეთ მასპინძლობის დრო

  ისარგებლეთ Airbnb‑ს მოქნილი პირობებით, რომ სტუმრებს თქვენთვის მოსახერხებელ დროს უმასპინძლოთ.
  ავტორი: Airbnb (15 მარ, 2019)
  2-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 7 იან, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • As a host, you set your own hosting schedule

  • You can limit how many nights guests are able to stay

  • You have full control of when and how you host

  • Discover more in our complete guide to discovering the world of hosting

  Just because you decide to list your space on Airbnb doesn’t mean you’re locked in to hosting all year. Whether you want to host one night a year, one week a month, only on weekends, or all the time, the choice is yours. Some hosts prefer to have guests stay only when they are there, while others only list their space when they're gone. Whatever your preference, Airbnb lets you decide when you want to share your space, how long guests can stay, and if you need breaks between bookings.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • As a host, you set your own hosting schedule

  • You can limit how many nights guests are able to stay

  • You have full control of when and how you host

  • Discover more in our complete guide to discovering the world of hosting

  Airbnb
  15 მარ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს