შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  შეჯამება და დასკვნითი ნაწილი

  გადახედეთ განვლილ მასალას და გადადგით პირველი ნაბიჯები ბრენდის ელჩი სუპერმასპინძლის სტატუსით.
  ავტორი: Airbnb (30 ნოე, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 30 ნოე, 2023

  პროგრამის მუშაობის პრინციპი

  მართვის პანელის გამოყენების წესი

  ახალბედა მასპინძლებთან დაკავშირების ხერხები

  რჩევები ეფექტური მხარდაჭერის შესათავაზებლად

  Airbnb‑ზე რესურსების პოვნა

  შემდეგ…

  Airbnb
  30 ნოე, 2023
  სასარგებლო იყო?

  გაეცანით სხვა თემებს