შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საფასო პოლიტიკის დასახვა

  სწორად შერჩეული ფასი დაგეხმარებათ სტუმრების ყურადღების მიქცევაში და მეტი შემოსავლის მიღებაში Airbnb‑ს მეშვეობით.
  ავტორი: Airbnb (1 დეკ, 2020)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 20 ნოე, 2023

  იცობდეთ თქვენს რეგიონს

  იზრუნეთ ფასის შესაბამის ხარისხზე

  გაითვალისწინეთ ფასდაკლებებისა და პრომოაქციების დაწესების შესაძლებლობა

  Airbnb
  1 დეკ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს