შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Currently, this guide is only available to Airbnb Hosts. Please log in to continue.

  პროგრამის მუშაობის პრინციპი

  შეიტყვეთ, როგორ დაეხმაროთ ახალბედა მასპინძლებს და მიიღოთ ფულადი ჯილდოები.
  ავტორი: Airbnb (4 ნოე, 2022)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 4 ნოე, 2022

  გაეცანით სხვა თემებს