მართვის ახალი პანელი თქვენი შემოსავლის შესახებ მკაფიო წარმოდგენას შეგიქმნით

მარტივად გაეცანით შემოსავალს, დეტალურ ინფორმაციას ანაზღაურების შესახებ და შესაბამის ანგარიშებს.
ავტორი: Airbnb (8 ნოე, 2023)
2‑წუთიანი საკითხავი
განახლების თარიღი: 30 ნოე, 2023

მასპინძლობის კუთხით გეგმების დასახვა უფრო მარტივია, როცა მთელ შემოსავალს ერთ სივრცეში შეგიძლიათ გაეცნოთ. სწორედ ამ შესაძლებლობას გაძლევთ შემოსავლის მართვის სახეცვლილი პანელი.

მასში ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაცია ძველი და მომავალი ანაზღაურების შესახებ, ასევე, ინდივიდუალური ანგარიშები, სპეციალური ფილტრები და ძიების ფუნქცია.

თქვენი შემოსავალი

მართვის ახალი პანელი ხელმისაწვდომია „მენიუს“ ჩანართში. მის გასახსნელად აირჩიეთ შემოსავალი. ზედა ნაწილში, ინტერაქტიურ დიაგრამაზე ნაჩვენები იქნება:

 • წინა ექვსი თვიდან თითოეულის განმავლობაში თქვენ მიერ მიღებული შემოსავალი
 • მიმდინარე თვეში დღემდე მიღებული შემოსავალი
 • მომდევნო ექვსი თვიდან თითოეულში პროგნოზირებული შემოსავალი (მომავალი ჯავშნების საფუძველზე)

შეჯამება წლის დასაწყისიდან დღემდე

შემოსავლის დიაგრამის ქვემოთ შეგიძლიათ გახსნათ შეჯამება წლის დასაწყისიდან დღემდე. მასში გამოთვლილი იქნება თქვენი შემოსავალი მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან. შეჯამება ასახავს თქვენს მთლიან შემოსავალს — თქვენი კუთვნილი ანაზღაურების ოდენობას ნებისმიერ გამოქვითვამდე. თითოეული გამოქვითვა მითითებული იქნება ცალკე ხაზზე, მთლიანი წმინდა ანაზღაურება კი — მის ქვემოთ.

კერძოდ, მოცემული იქნება:

 • მთლიანი შემოსავალი
 • დაკავებული გადასახადები
 • მომსახურების გამოქვითული გადასახადები
 • კორექტირებები (მათი არსებობის შემთხვევაში)
 • მთლიანი წმინდა ანაზღაურება

ანაზღაურების დეტალები

მართვის პანელში მკაფიოდ აისახება ყველა მომავალი და ბოლოდროინდელი ანაზღაურება. მათ გაცნობას შეძლებთ პირდაპირ შემოსავლის შეჯამების ქვემოთ.

გახსენით ანაზღაურება, რომ შეიტყოთ დეტალური ინფორმაცია ტრანსაქციის შესახებ, მათ შორის:

 • ფასის დეტალიზაცია
 • შესრულებული ან დაგეგმილი გადახდის თარიღი
 • შესაბამისი ჯავშნის კოდი
 • სტუმრის სახელი და ფოტო
 • სხვა სათანადო მონაცემები, მაგალითად, თანამასპინძლის კუთვნილი ანაზღაურება, საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მოთხოვნები ან ინფორმაცია Airbnb.org‑ის სასარგებლოდ თანხის რეგულარულად გაღების შესახებ

ძიება და ფილტრები

ყველა ანაზღაურება ჩამოთვლილი იქნება ქრონოლოგიურად, რაც ტრანსაქციების ისტორიის გაცნობას გაამარტივებს. კონკრეტული ანაზღაურება რომ იპოვოთ, მოიძიეთ ის ანაზღაურების ზუსტი ოდენობის ან ჯავშნის დამადასტურებელი კოდის მიხედვით.

სურვილისამებრ, ანაზღაურების გასაფილტრად შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი კრიტერიუმები:

 • თარიღი (თარიღთა კონკრეტული დიაპაზონების ჩათვლით)
 • განცხადება (შეგიძლიათ ერთდროულად რამდენიმე განცხადების არჩევაც)
 • ანაზღაურების მიღების მეთოდი (შეგიძლიათ ერთდროულად რამდენიმე მეთოდის არჩევაც)

ინდივიდუალური ანგარიშები

შემოსავლის შესახებ ანგარიშების შექმნა რამდენიმე მარტივი ნაბიჯის გავლით შეგიძლიათ:

 • გახსენით გადახდილი ან მომავალი ანაზღაურებების სრული სია და შეხებით აირჩიეთ ანგარიშის ჩამოტვირთვა
 • აირჩიეთ, თქვენს მოწყობილობაზე გაიხსნას ანგარიში, თუ ელფოსტით გადმოგეგზავნოთ თანდართულ ფაილად
 • აირჩიეთ, რომელი მონაცემები გსურთ, დაერთოს ანგარიშს (მაგალითად, ანაზღაურების მიღების მეთოდი, ჯავშნის გაფორმების თარიღი და ჯავშნის დამადასტურებელი კოდი)
 • შეხებით აირჩიეთ ანგარიშის შექმნა

პარამეტრები და დოკუმენტები

მართვის პანელის ქვედა ნაწილში მოცემული იქნება ანაზღაურების მიღების პარამეტრები, საგადასახადო ინფორმაცია და შემოსავალთან დაკავშირებული სხვა სასარგებლო დოკუმენტები.

შემოსავლის მართვის ახალი პანელი შემოთავაზებულია Airbnb‑ს 2023 წლის ზამთრის განახლების ფარგლებში. მოითხოვეთ ადრეული წვდომა, რომ დღესვე დაიწყოთ ახალი ფუნქციებით სარგებლობა.

ხელსაწყოები და ფუნქციები, შესაძლოა, განსხვავდებოდეს მდებარეობის მიხედვით.

სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

Airbnb
8 ნოე, 2023
სასარგებლო იყო?

სხვა საინტერესო

სხვა საინტერესო

გაეცანით სხვა თემებს