შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საცხოვრებელი სივრცის გაუმჯობესების 10 ხერხი

  მასპინძლების რჩევები და იდეები გიკარნახებთ, რა შეცვალოთ საცხოვრებელში.
  ავტორი: Airbnb (13 აპრ, 2021)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 18 აპრ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  1. Remember that small updates can have a big impact

  2. Make the most of your slow season

  3. Take a second look at your guests’ first impression

  4. Make changes that can help you save time on cleaning

  5. Upgrade to energy-efficient appliances

  6. Keep up with preventative maintenance

  7. Double-check your space’s safety preparedness

  8. Create a welcoming outdoor area

  9. Stay in your space to anticipate guests’ needs

  10. And don’t forget to update your listing!

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  13 აპრ, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს