đŸ–€đŸ€ìžìŠ€íƒ€ 감성 ë‹šë…ìŁŒíƒđŸ€đŸ–€ đŸ’•ìŽìƒ‰ ë°ìŽíŠžđŸ’• đŸ§žì•Œì™ž 테띌슀 ê”Źëč„☁ đŸ’ê”Źì•”ì—­ 도볮 5ë¶„đŸ’

4,63

მიკროსაჼლი. áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜áƒÂ ë č.

4 სჱუმარი, 1 áƒĄáƒáƒ«áƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜, 1 საწოლი, 1 სააბაზანო
ქაáƒȘჼოვრებელი მთლიანად
მიკროსაჼლი მთლიანად áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ განკარგულებაჹი იჄნება.
განსაკუთრებულად áƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒ
áƒ”áƒĄÂ áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜ იáƒȘავს განსაკუთრებული áƒ“áƒáƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ•áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ 5-ეჱაპიან პროáƒȘედურას, რომელიáƒȘ Airbnb-ქ მიერ მომზადდა.
დამოუკიდებელი დაბინავება
დაბინავდით დამოუკიდებლად, მინი-áƒĄáƒ”áƒ˜áƒ€áƒ˜áƒĄ მეჹვეობით.
ჹესანიჹნავად ორგანიზებული დაბინავება
ბოლოდროინდელმა სჱუმრების 100%-მა დაბინავების პროáƒȘესი 5 ვარსკვლავით áƒšáƒ”áƒáƒ€áƒáƒĄáƒ.
💗뿌멬는 소독제 ê”Źëč„ì™„ëŁŒ! 듀얎였시Ʞ 전 ì˜·êłŒ 손에 ëżŒë €ìŁŒì„žìš”! (현ꎀ 테읎랔에 ê”Źëč„)

💗êČŒìŠ€íŠž 마닀 생수 1ëł‘ì”© ì œêł”í•©ë‹ˆë‹€!

💗한 êČŒìŠ€íŠžë¶„ìŽ 나가싀때마닀 ê·žë‚ ê·žë‚  ëŹŽìĄ°ê±Ž ê”Źì„ê”Źì„ êčŒì§€ 소독하는 ꔉ임히 안전한 숙소입니닀(ÂŽ ▜).ă€‚ïœâ™Ą

đŸ’—ë§€ êČŒìŠ€íŠžë§ˆë‹€ ìčšê”Źê”ìČŽ 합니닀!

đŸ§žë‹šë…ìŁŒíƒí˜•ì˜ 집 뒷 마ë‹čìȘœì— 있는 집읎에요!
ìŁŒëł€ìŽ ìĄ°ìš©í•˜êł  뒷 마ë‹č읎 있얎서 íŽžì•ˆí•˜êł  감성적읞 숙소입니닀 íŹí† ìĄŽë„ 많아요 Ù©(àč‘˃̔᎗˂̔)و

☁앞에 1ìž” 집에는 ì§‘ìŁŒìžìŽ(제가) ì‚Žì•„ìš”! 하지만 ëŹŽí„±ëŒ€êł  ë…žíŹë„Œ 하거나 였시멎 안됩니닀 ㅠㅠ 연띜은 ëŹŽìĄ°ê±Ž 휎대폰읎나 에얎ëč„ì•€ëč„ ë©”ì„žì§€ëĄœ 부탁드렀요! 대신 ëŹŽìŠšìŒìŽ 생Ʞ멎 ë‹Źë €ê°€êČ ìŠ”ë‹ˆë‹€ ₍₍ ( àč‘à„”ËƒÌ¶â—Ąâ€ŠË‚Ì¶àč‘à„“)◞💗

đŸ€êČŒìŠ€íŠžì™€ 혞슀튞의 프띌읎ëČ„ì‹œë„Œ ìĄŽì€‘í•Žì€ì‹œë‹€ăƒœđŸ’•(^。^)äžż

đŸ€ë’·ë§ˆë‹č을 지나 알왞 테읎랔옆의 ë°©ëŹžì„ ì—Žë©Ž 왌ìȘœì— 또 테읎랔읎 있슔니닀! 날씚가 ìą‹ì€ 날은 밖 테읎랔에 앉아서 ì‰Źì…”ë„ ìą‹êł , 현ꎀ 옆 테읎랔에서 ì‹ì‚Ź 핮도 ìą‹ì•„ìš”đŸ’—

ქაáƒȘჼოვრებელი სივრáƒȘე
☁저는 ëȘší…”을 ì‹«ì–Ží•Žì„œ 에얎ëč„ì•€ëč„ë„Œ 엄ìČ­ 많읎 읎용하는 펞읎띌
핎왞에서도 서욞에서도 얎느 지역에서도 ëȘšë‘ 읎용을 했는데 ìŁŒíƒ 형식의 에얎ëč„ì•€ëč„는 저도 ê°€ëłžì ìŽ 없얎요! ì €íŹ 집에 였신닀멎 앜간의 ì•„ë‚ ëĄœê·ží•œ 당독 ìŁŒíƒì˜ 감성읎 색닀넞 êČœí—˜ìŽ 되싀 êȃ 같아요 ăƒœ(^。^)äžż

â˜ïžì €íŹ 숙소 ë§€íŠžëŠŹìŠ€ëŠ” ë‹€ë„žêłłêłŒ 달멬 음반 ë§€íŠžëŠŹìŠ€ê°€ 아니띌, ë§€íŠžëŠŹìŠ€ 위에 ì°čìŒ€ë–Ą 토퍌(읞ìČŽêł”í•™)ë„Œ ì„€ìč˜í•˜ì—Ź 닀음날 음얎나멎 개욎하êȌ Ʞ상하는 정말 í­ì‹ í•˜êł  ë¶€ë“œëŸŹìšŽ 숙멎을 췚하싀 수 있슔니닀! ìčšëŒ€ì—ì„œ 였손도손 놀Ʞ도 ìą‹ì•„ìš”đŸ’•

đŸ’—ìƒŽí‘ž,늰슀,ìč˜ì•œ,ìč«ì†”,폌큎렌징,바디워시,수걎,드띌읎Ʞ

đŸ’—í—€ì–Žì—ì„ŒìŠ€,멬뉮,ì„Źìœ í–„ìˆ˜(웚딩부쌀햄),í•žë“œíŹëŠŒ(웚딩부쌀햄),ë©”ìŽíŹì—…ëČ ìŽìŠ€, Ʞ쎈4ìą…,ì•ŒëĄœì—ì €,화임솜,뚞늏끈,í—€ì–ŽëĄ€,

đŸ’—ê°€ì„~êČšìšžìČ  전Ʞ임판 ì„€ìč˜ ì™„ëŁŒ!

đŸ’—ìƒìˆ˜,ê°ìą… 양념, 귞늇, 숟가띜, 젓가띜, 접시, 전자레읞지, 밄솄, ëȘšë‘ ë‹€ ê”Źëč„ ë˜ì–Ž 있윌니 ëȘžë§Œ 였섞요! êž°ë‹€ëŠŹêł  있을êČŒìš” (ÂŽ ▜).ă€‚ïœâ™Ą


+
â˜ïžđŸ§žìąŒì‹ 화임대넌 추가했얎요!đŸ§žâ˜ïž

đŸ§žâ˜ïžì—Źìž êČŒìŠ€íŠž 분듀읎 ìą‹ì•„í•˜ì‹€ë§Œí•œ 화임대가 쀀ëč„되얎 있윌니 쌀얎ëČ ì–Žë„Œ ì•ˆêł  읞슝샷을 ë§ˆê”Źë§ˆê”Ź 찍얎 ìŁŒì„žìš”!â˜ïžđŸ§ž

đŸ§žê°„ë‹ší•œ êł ì–‘ìŽê·€, 임난감 ꜃ ìží˜•ë“€êłŒ 같은 소품듀도 쀀ëč„í•Ž 두었얎요o(*≧□≩)o (늏ëȘšì»šì˜†ì— 화임대 ìĄ°ëȘ… ì‚Źìš©ëČ•ì„ ë‹€ 적얎 두었얎요!)

đŸ’—ìž„ë§ˆìČ ìŽ 앜간 지나서 알왞테띌슀 ìČœì„ ëŠŹë‰Žì–Œ 변êČœí–ˆìŠ”ë‹ˆë‹€! â™Ąă€œÙ©( ËƒÌâ–żË‚Ì€ )Û¶ă€œâ™Ąí°ìƒ‰ëč„닐>핑크팹턮 ë©Ž ìŒëłžìˆ˜ìž…ìȜ

đŸ’—ìŒì‹ì„ 드싀때 í˜ëŠŹì§€ 않êȌ ìĄ°ì‹Źí•ŽìŁŒì‹œêł  만앜 흘멬êȌ 되시멎 ê”Źëč„되얎있는 ëŹŒí‹°ìŠˆëĄœ ë‹Šì•„ìŁŒì„žìš” ₍₍ ( àč‘à„”ËƒÌ¶â—Ąâ€ŠË‚Ì¶àč‘à„“)â—žâ™Ąê°ì‚Źí•©ë‹ˆë‹€!

đŸ’—í…ŒìŽëž”ì— 있는 쎈는 테읎퍌 ìŽˆëĄœ (ëčšëŠŹ ë…č는 ꎀ상용 쎈)
불을 붙읎êȌ 되멎 í…ŒìŽëž”êłŒ 쎈 홀더에 쎈가 ëȘšë‘ ëč ë„ŽêȌ 흘러ëČ„ë € ë…č아 없얎지êȌ되니 불을 붙읎지 ë§ì•„ìŁŒì„žìš”! đŸ–€
닀만 ì‚Źì§„ì„ 찍Ʞ위핎 1분 정도 불을 붙읎는 용도는 êŽœì°źìŠ”ë‹ˆë‹€áƒŠË˜â—ĄË˜àź±â™Ą.ïœĄoO (ìŒ€ìŽíŹ 쎈에 불을 붙읎는 정도!!)

đŸ’—êłšë“œ 튞레읎는 ë‹Žë±ƒìžŹë„Œ ë–šì–ŽíŠžëŠŹëŠ” ìžŹë–šìŽê°€ 아닙니닀 ㅜㅡㅜ ꎀ상용입니닀..! 부탁드늜니닀!!! ê°ì‚Źí•©ë‹ˆë‹€ ₍₍ ( àč‘à„”ËƒÌ¶â—Ąâ€ŠË‚Ì¶àč‘à„“)â—žâ™ĄđŸ€đŸ–€

რა დაგჼვდებათ

სამზარეულო
Wi-Fi
áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ პარკირების ადგილი Ⴤუჩალი
კონდიáƒȘიონერი
პაჱიო ან აივანი
უკანა ეზო
Ⴠენი
მაáƒȘივარი
მიუწვდომელია: მჼუთავი აირიქ áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜
მიუწვდომელია: კვამლის áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜

აირჩიეთ ჹესვლის თარიჩი

ზუსჱი áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გასაგებად მიუთითეთ მოგზაურობის თარიჩები
ჹესვლა
მიუთითეთ თარიჩი
გასვლა
მიუთითეთ თარიჩი

4,63 out of 5 stars from 169 reviews

áƒĄáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ•áƒ”
სიზუსჱე
კომუნიკაáƒȘია
მდებარეობა
დაბინავება
Ⴠაქი/ჟარიქჟი

სად იáƒȘჼოვრებთ

대전ꎑ역시, სამჼრეთ კორეა

áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒáƒ‘áƒĄ ë č

გაწევრიანების თარიჩი: მაისი, 2017
  • 249 მიმოჼილვა
안녕하섞요:)

სჱუმრობისას

đŸ€êČŒìŠ€íŠžì™€ 혞슀튞의 프띌읎ëČ„ì‹œë„Œ ìĄŽì€‘ 핮 쀍시닀!
하지만 ëŹŽìŠšìŒìŽ 있닀멎 바로 ëŹžìž í•ŽìŁŒì„žìš”! 집 안에 있닀멎 ë‹Źë €ê°€êČ ìŠ”ë‹ˆë‹€ Ù©(♥Δ♥ )Û¶
  • ენა: 한ꔭ얎
  • გამოჼმაურების სიჼჹირე: 100%
  • გამოჼმაურების დრო: საათის განმავლობაჹი
áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ ანგარიჹსწორებისთვის არასოდეს აწარმოოთ კომუნიკაáƒȘია თუ გადაჼდის ოპერაáƒȘიები Airbnb-ქ ვებსაიჱის ან აპის გვერდის ავლით.

მნიჹვნელოვანი ინჀორმაáƒȘია

საჼლის წესები

ჹესვლა: 15:00-ის ჹემდეგ
გასვლა: 12:00
დამოუკიდებლად დაბინავებაჹი დაგეჼმარებათ მინი-áƒĄáƒ”áƒ˜áƒ€áƒ˜
ჹინაური áƒȘჼოველები არ დაიჹვებიან
მოწევა ნებადართულია

ჯანმრთელობა და áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ

დაáƒȘულია Airbnb-ქ მიერ მომზადებული განსაკუთრებული áƒ“áƒáƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ•áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ პროáƒȘედურა. მეჱის ჩვენება
დაáƒȘულია Airbnb-ქ მიერ მომზადებული მითითებები სოáƒȘიალური დისჱანáƒȘირებისა და COVID-19-თან დაკავჹირებული სჼვა საკითჼების ჹესაჼებ
კვამლის áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜ არ არიქ
მჼუთავი აირიქ áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜ საჭირო არ არიქ მეჱის ჩვენება

áƒ’áƒáƒŁáƒ„áƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ წესები

სჼვა ვარიანჱები, რომლებსაáƒȘ გთავაზობთ 대전ꎑ역시 და მისი ჹემოგარენი

სჼვა ქაáƒȘჼოვრებლები, რომლებსაáƒȘ გთავაზობთ 대전ꎑ역시: