კონტენტზე გადასვლა
    შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
    ბოლოდროინდელი ინფორმაცია

    ბოლოდროინდელი ინფორმაცია

    მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენს COVID-19 მოგზაურობაზე და რა საპასუხო ზომებს იღებს Airbnb სახელმწიფო უწყებებთან ერთად მსოფლიო მასშტაბით.