კონტენტზე გადასვლა
შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ბოლოდროინდელი ინფორმაცია

  შეიტყვეთ უახლესი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ აისახება COVID‑19 მოგზაურობაზე და რა საპასუხო ზომებს იღებს Airbnb სახელმწიფო უწყებებთან ერთად მსოფლიო მასშტაბით.
  Apr 19, 2021
  Dec 7, 2020
  Nov 25, 2020
  Apr 2, 2020
  Mar 24, 2020
  Mar 24, 2020
  Mar 20, 2020
  Mar 19, 2020
  Mar 19, 2020
  Mar 17, 2020
  Mar 17, 2020
  Mar 14, 2020