კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Financial relief resources for hosts

  Airbnb hosts impacted by COVID-19 may be eligible for government support.
  ავტორი: Airbnb (17 Apr, 2020)
  1-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 17 Apr, 2020

  In response to the widespread economic impact of COVID-19, governments around the world have enacted economic relief programs to help individuals and small businesses. As an Airbnb host, you may be eligible to receive financial assistance from your national and/or local government.

  To help you navigate the economic resources that may be available to you, we’ve identified some of the financial relief programs that are being offered in your region. We’ll update this list as new programs become available or if program funding changes, so you may want to check in periodically for the most up-to-date information. Note: Every host’s circumstance is different, so please check eligibility guidelines to make sure a particular resource is available to you. 

  To learn more about resources you may be eligible for, you can start by selecting the region where you live from the list below:

  As a platform and marketplace, we do not provide legal advice, but we want to give you some useful information and links that may help you better understand relief opportunities. If you have more questions, please contact these government agencies directly or consult a local lawyer, financial advisor, and/or tax professional.

  Airbnb will continue to advocate on behalf of our host community. For more details about what Airbnb is doing to support our community during this unprecedented time, please visit Airbnb.com/COVID.

  Airbnb
  17 Apr, 2020
  სასარგებლო იყო?

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ