კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Check out your Superhost rewards

  Now you can enjoy a bigger referral bonus, plus more new benefits.
  ავტორი: Airbnb (11 Sep, 2018)
  1-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 5 Mar, 2020

  Earlier this year, Airbnb announced that it was expanding its rewards program for Superhosts. Several new benefits were introduced, including an extra 20% cash bonus for referring new hosts. (Hosts can make up to $600 USD in referrals, depending on their location.) That’s in addition to the benefits Superhosts have long enjoyed, like priority placement in search results and the Superhost profile badge.

  Since then, the Airbnb team has done more research to improve the Superhost experience even more. That’s why they’ve decided to adjust certain rewards to focus on the most impactful benefits. The goal is to expand the rewards program in the next year or so. Stay tuned for announcements on this—hopefully by early 2019.

  If you’re a Superhost and want to learn more, log in to your account and visit the Superhost rewards portal. Note: Program benefits may vary by market and country.

  Information contained in this article may have changed since publication.

  Airbnb
  11 Sep, 2018
  სასარგებლო იყო?