შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb.org‑მა უკრაინიდან იძულებით გადაადგილებული 100 000 ადამიანი დააბინავა

  შეიტყვეთ, რა ნაბიჯები გადადგა Airbnb.org‑მა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით.
  ავტორი: Airbnb (4 მარ, 2022)
  6-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 24 აგვ, 2023
  Airbnb
  4 მარ, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს