შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  სტუმრის დაგვიანების შემთხვევაში…

  შეიტყვეთ, როგორ მოიქცეთ სტუმრების დაგვიანების შემთხვევაში, განსაკუთრებით თუ მათ სხვები ელოდებიან.
  ავტორი: Airbnb (24 ივლ, 2018)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 27 აგვ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Help your guests arrive on time

  Be prepared for late guests

  Communicate with late guests

  Be flexible, if your schedule allows it

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  24 ივლ, 2018
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს