შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საფასო პოლიტიკის შემუშავება Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის

  დაიხმარეთ სხვა მასპინძლების რჩევები ფასდაკლებების დაწესებასთან, ხარჯების მართვასთან და სტუმრების დაინტერესებასთან დაკავშირებით.
  ავტორი: Airbnb (28 მარ, 2018)
  5‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 27 ივლ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Identify your target audience

  Understand your costs

  I reworked what I offered, allowing me to reduce the fee, and this really helped!
  Host Gabriela,
  Rio, Brazil

  Offer an introductory price

  Consider other discounts

  Test your prices

  Learn from other Hosts

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  28 მარ, 2018
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს