შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  სტუმრებისთვის შეთავაზებული შთაბეჭდილების პოპულარიზაცია

  შეიტყვეთ, როგორ შეუძლიათ მეგობრებსა და მეზობლებს თქვენი დახმარება პოპულარობის მოხვეჭაში.
  ავტორი: Airbnb (9 აპრ, 2018)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 19 იან, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Start with your friends and family

  Share your Experience on your social media channels

  I seem to have the most interaction on Instagram and it’s also my favorite place to post since I love looking at everyone’s beautiful photos! I manage to post on my accounts five times a week. By posting consistently, my accounts look active and I can stay top of mind for people who follow my account.
  Alexandra, Host of Castro and Twin Peaks Urban Hike,
  San Francisco, CA

  Spread the word to your network

  Identify and connect with related community groups

  Ready to start promoting your Experience?

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  9 აპრ, 2018
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს