შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  უსაფრთხოების წესები COVID-19-ის პირობებში Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის

  გაეცანით რჩევებს შთაბეჭდილებების შეთავაზებასთან დაკავშირებით რეგიონებში, რომლებშიც შეზღუდვები მოიხსნა.
  ავტორი: Airbnb (28 აპრ, 2020)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 30 აგვ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  COVID-19 safety requirements for Hosts

  Additional guidance for hosting during COVID-19

  What we're asking of guests

  What to do if you or your guests test positive for COVID-19

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  28 აპრ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს