კონტენტზე გადასვლა
COVID-19-თან ბრძოლა

დაეხმარეთ გმირს საცხოვრებლის პოვნაში

გაიღეთ თანხა COVID-19-თან წინა ხაზზე მებრძოლების დასაბინავებლად. არაკომერციულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ჩვენ ვეხმარებით მათ, ვისაც ახლა ეს ყველაზე მეტად სჭირდება.

თანხა სრულად მოხმარდება COVID-19-თან მებრძოლების დახმარებას

გაღებული თანხა გადაერიცხება არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომელთა თანამშრომლებიც საცხოვრებლის პოვნაში ეხმარებიან იმ მედიკოსებსა და სპეციალისტებს, რომლებსაც პაციენტებთან ახლოს ან ოჯახისგან უსაფრთხო მანძილზე ყოფნა სჭირდებათ.

Airbnb არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის ქმნის ხელსაწყოებს COVID-19-თან მებრძოლების დასახმარებლად

ჩვენ შევქმენით პროგრამა, რომლის დახმარებითაც არაკომერციული ორგანიზაციების წარმომადგენლები Airbnb-ს მეშვეობით იპოვიან საცხოვრებელს მედიკოსებისა თუ სხვა სპეციალისტებისთვის. თქვენი დახმარებით ისინი კიდევ უფრო მეტი ადამიანისთვის შეძლებენ საცხოვრებლის დაჯავშნას.
International Medical Corps
International Rescue Committee