კონტენტზე გადასვლა
გააზიარეთ თქვენი საცხოვრებელი კეთილი საქმისთვის.
გაწევრიანდით დიდსულოვანი მასპინძლების გაერთიანებაში. უსასყიდლოდ შესთავაზეთ დროებითი საცხოვრებელი მათ, ვისაც ის ყველაზე მეტად სჭირდებათ.
გააზიარეთ თქვენი საცხოვრებელი კეთილი საქმისთვის.
გაწევრიანდით დიდსულოვანი მასპინძლების გაერთიანებაში. უსასყიდლოდ შესთავაზეთ დროებითი საცხოვრებელი მათ, ვისაც ის ყველაზე მეტად სჭირდებათ.

50 000-ზე მეტმა ადამიანმა იპოვა დროებითი საცხოვრებელი Open Homes პროგრამაში ჩართული მასპინძლების მეშვეობით.

Open Homes-ს მეშვეობით მასპინძლები საკუთარ საცხოვრებელს უფასოდ სთავაზობენ რთულ პირობებში მყოფ ადამიანებს —მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ახალდაქორწინებულები არიან, რომელთაც სახლი ხანძრისგან დაეწვათ, ონკოლოგიური პაციენტია, რომელიც განსაკუთრებულ მკურნალობას საჭიროებს, თუ ოჯახია, რომელიც სამშობლოში კონფლიქტს გამოექცა.

მასპინძლობის წესი

1
შექმენით პროფილი
გვიამბეთ თქვენი საცხოვრებლის შესახებ და თუ რატომ გსურთ მასპინძლობა
2
დაელოდეთ მოთხოვნას
მიიღებთ შეტყობინებებს არაკომერციული ორგანიზაციებისგან ან ევაკუირებულებისგან
3
მოემზადეთ მასპინძლობისთვის
შეთანხმდებით თარიღებზე და წინასწარ განსაზღვრავთ, რისი მოლოდინი უნდა ჰქონდეთ

მასპინძლობის ხერხები

სტუმრობა მკურნალობის მიზნით

გაუზიარეთ თქვენი სახლი ადამიანებს, რომლებსაც გამოჯანმრთელება სჭირდებათ

ამ სტუმერებს საცხოვრებელი სჭირდებათ მკურნალობისას ან მომვლელის დროებით შეცვლისთვის. მათი სტუმრობის კოორდინაციას არაკომერციული ორგანიზაციები ეწევიან და პაციენტებს საჭირო სამედიცინო მზრუნველობის მიღებაში ეხმარებიან.
ლტოლვილთა განთავსება

დაეხმარეთ ახალმოსახლეებს ახალ ცხოვრებასთან შეგუებაში

ასეთი სტუმრები ხშირად ახალ ქალაქში გადადიან და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციის იმედი აქვთ. ამ სტუმრობებს კოორდინაციას უწევს ლტოლვილთა დახმარების ორგანიზაციები.
დახმარება სტიქიური უბედურებებისას

გახდით თქვენი გაერთიანების სტიქიური უბედურებების დროს დახმარების პროგრამის გეგმის ნაწილი

ასეთ სტუმრებს საცხოვრებელი სჭირდებათ მაშინ, როდესაც ხანძარი, ქარიშხალი ან სხვა სტიქიური უბედურება ხდება. სტუმრები არიან ან ადამიანები, რომლებსაც ევაკუაცია დასჭირდათ ან საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები.

როგორ გიჭერთ მხარს

ვიცით, რომ ეს სერიოზული ნაბიჯია. ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ რესურსები და დაცვა შემოგთავაზოთ სტუმრობამდე და მის შემდეგ.
დეტალური კონტროლი და შემოწმება
კონტროლის არცერთი სისტემა სრულყოფილი არ არის, თუმცა სააგენტოების იმ წარმომადგენლებსა და სტუმრებს, რომლებიც პირდაპირ Airbnb-ს მეშვეობით ჯავშნიან, საერთაშორისო მასშტაბით ვამოწმებთ დამნაშავეების, ტერორისტებისა და სანქცირებულთა სიებში.
საკუთრების ზიანის ანაზღაურება
მართალია, საკუთრების შემთხვევითი დაზიანება იშვიათი მოვლენაა, თუმცა გვესმის, რომ დაცვა, შესაძლოა, მაინც დაგჭირდეთ. მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია ყოველ მასპინძელს აუნაზღაურებს მატერიალურ ზიანს 1 000 000$-ის ფარგლებში.
მოთხოვნები სტუმრების მიმართ და შემოწმებები
არაკომერციული ორგანიზაციების თანამშრომლებმა ან ევაკუირებულმა პირებმა სტუმრობამდე Airbnb ანგარიში უნდა შექმნან. მათ უნდა წარმოადგინონ სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, ფოტო, ტელეფონის ნომერი, ელფოსტის მისამართი და გადახდის ინფორმაცია.
სადღეღამისო სატელეფონო მხარდაჭერა და რესურსები
თქვენ მარტო არ ხართ. Airbnb-ს სადღეღამისო მხარდაჭერის გუნდთან ერთად თქვენთვის იმუშავებს გუნდი, რომელიც Open Homes პროგრამასთან დაკავშირებულ საკითხებში იქნება გათვითცნობიერებული.

ვისთან ვმუშაობთ

ჩვენ სანდო ორგანიზაციებთან ვთანამშრომლობთ და გვსურს, გავუგოთ გაერთიანებებს, რომელთაც ვეხმარებით და შემდგომშიც დავეხმაროთ მათ. ეს არაკომერციული ორგანიზაციები Open Homes პროგრამას იყენებენ მათი მომხმარებლებისთვის საცხოვრებლების საპოვნელად და სტუმრების დაბინავების დროს მასპინძლების მხარდასაჭერად.
სურს თქვენს არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომ ითანამშრომლოს Open Homes-თან? მოგვწერეთ.

შეუერთდით გაერთიანებას, რომელსაც ადამიანების დახმარება პერსონალური მიდგომით სურს.

გაქვთ შეკითხვები?
იპოვეთ პასუხები დახმარების ცენტრში ან დაგვიკავშირდით.
ეწვიეთ დახმარების ცენტრს