კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ნებისმიერი ვალუტით შემიძლია გადახდა?

  გადახდის ინფორმაციის შეყვანისას, შეგიძლიათ აირჩიოთ ჩვენ მიერ მხარდაჭერილი ვალუტებიდან ერთ-ერთი. ასევე, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეცვალოთ თქვენი ნაგულისხმევი ვალუტა ერთ-ერთ იმ გვერდზე ვალუტის შეცვლით, სადაც ვალუტის არჩევა არის ხელმისაწვდომი. თქვენ მიერ არჩეული გადახდის მეთოდიდან გამომდინარე წარმოდგენილი შეიძლება იყოს ვალუტა, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი.

  გაცვლითი კურსი და ვალუტის კონვერტაცია

  Airbnb-ზე ფასებს ავსახავთ თქვენ მიერ არჩეულ ვალუტაში. დაჯავშნის პროცესში ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეცვალოთ ვალუტა, ფასებს თქვენ მიერ არჩეულ ვალუტაში გიჩვენებთ.

  ჯავშანი შესრულდება მითითებულ ფასში და თქვენ მიერ არჩეულ ვალუტაში.

  თუ თქვენს გადახდის მეთოდში მითითებული ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში გადაწყვეტთ გადახდას ან ანაზღაურების მიღებას, თქვენმა საკრედიტო ან საბანკო ბარათის გამცემმა შეიძლება დაგაკისროთ გადახდაზე ვალუტის კონვერტაციის გადასახადი ან სხვა მოსაკრებელი. არსებული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით თქვენს ბანკს ან ბარათის გამცემს. Airbnb არ არის პასუხისმგებელი ამ გადასახადებზე.

  მესამე მხარის გადასახადი

  თუ იხდით თქვენს გადახდის მეთოდში მითითებული ვალუტიდან განსხვავებულ ვალუტაში, თქვენმა საკრედიტო ან საბანკო ბარათის გამცემმა შეიძლება დაგაკისროთ გადახდაზე ვალუტის კონვერტაციის გადასახადი ან სხვა მოსაკრებელი. არსებული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით თქვენს ბანკს ან ბარათის გამცემს. Airbnb არ არის პასუხისმგებელი ამ გადასახადებზე.

  ქვეყნის გარეთ გადარიცხვების გადასახადი

  თუ იხდით თქვენს გადახდის მეთოდში მითითებული ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში, თქვენმა საკრედიტო ან საბანკო ბარათის გამცემმა შეიძლება დაგაკისროთ გადახდაზე ვალუტის კონვერტაციის გადასახადი ან სხვა მოსაკრებელი. თუ თქვენი ბანკი Airbnb-ს გადახდების დამმუშავებელს საერთაშორისოდ მიიჩნევს, შეიძლება ქვეყნის გარეთ გადარიცხვის გადასახადი დაგაკისროთ ბანკმა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გადახდა თქვენი გადახდის მეთოდის ვალუტაში შესრულდა. თუ გადასახადები დაამატა თქვენმა ბარათის გამცემმა ბანკმა, Airbnb-ს არ შეუძლია ამ თანხის დაბრუნება.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?