კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 სექტემბრის შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 აგვისტოს შემოგთავაზებთ.

  როგორ შემიძლია ვიყო ყურადღებიანი სტუმარი?

  Airbnb-სთან ერთად მოგზაურობა — ეს არის შესაძლებლობა ესტუმროთ უნიკალურ ადგილებს და გაიცნოთ ჩვენი გაერთიანების წევრები. იმედი გვაქვს, რომ ადგილობრივის მსგავსად ცხოვრება თქვენთვის, ისევე როგორც მილიონობით მოგზაურისთვის თქვენამდე, ბევრი საინტერესო მოგონების და ამბის წარმოშობის წყარო იქნება და მოგიტანთ შინაურობის განცდას, რა მანძილითაც არ უნდა იყოთ სახლიდან დაშორებული.

  აი, რამდენიმე რჩევა, რომელიც დაგეხმარებათ მომზადებაში და მასპინძელთან ურთიერთობაში.

  დაჯავშნამდე

  • მოუყევით მასპინძელს თქვენ შესახებ პროფილის სექციაში „ბიოგრაფია“და დაადასტურეთ თქვენი მონაცემები, მათ შორის, ელფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და პირადობის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტი. მასპინძლებს ურჩევნიათ იცოდნენ, ვინ აპირებს მათთან სტუმრობას და, შესაბამისად, უფრო დიდი შანსი გექნებათ, რომ დაჯავშნის თქვენი მოთხოვნა დადასტურდეს.
  • Airbnb-ზე უამრავი განსხვავებული საცხოვრებლის ტიპის დაჯავშნაა შესაძლებელი, საერთო ოთახებიდან მთლიან სახლებამდე. დარწმუნდით, რომ საცხოვრებლის ტიპი სახლის წესები და მასპინძლობის სტილი თქვენს მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
  • კარგად დაათვალიერეთ განცხადება, რომ ზუსტად იცოდეთ, შეესაბამება თუ არა შემოთავაზებული საცხოვრებელი თქვენს სურვილებს.
  • წაიკითხეთ განცხადების მიმოხილვები, რომ გაიგოთ მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები.
  • არ მოგერიდოთ მასპინძელთან დაკავშირება თუ განცხადების შესახებ რაიმე კითხვა გაქვთ.

  მოგზაურობის დაწყებამდე

  • გარკვევით ჩამოუყალიბეთ მასპინძელს თქვენი მოლოდინები ან განსაკუთრებული საჭიროებები.
  • აუცილებლად გააგებინეთ მასპინძელს, თუ საცხოვრებელში შესვლას აგვიანებთ.

  მოგზაურობისას

  • პატივი ეცით თქვენ მიერ აღებულ ვალდებულებებს (ჩასვლის დროის ჩათვლით) და სახლის ნებისმიერ წესს.
  • ისიამოვნეთ თქვენი მასპინძლის სახლით ისე, თითქოს მეგობრებთან ერთად საკუთარ სახლში რჩებოდეთ. პატივი ეცით მეზობლებს.
  • დაათვალიერეთ თქვენი უბანი და ესტუმრეთ ადგილობრივ დაწესებულებებს. ეს შესანიშნავი გზაა, რომ თავი ადგილობრივად იგრძნოთ. ჰკითხეთ მასპინძელს უბანში მისი საყვარელი ადგილების შესახებ.
  • აიღეთ მასპინძლისგან ნებართვა სტუმრების დაპატიჟებაზე.
  • თუ რაიმეში ეჭვი შეგეპარებათ, დაუკავშირდით მასპინძელს ნებისმიერი შეკითხვით ან პრობლემით.

  მოგზაურობის შემდეგ

  • ყოველთვის დაუტოვეთ მასპინძელს გულწრფელიმიმოხილვა, რაც მომავალ სტუმრებს ძალიან დაეხმარება. Airbnb გაერთიანების პრინციპზეა აგებული, შესაბამისად, მასპინძელსაც ექნება საშუალება, დატოვოს თქვენზე მიმოხილვა.
  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?