შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  გაუქმება სტუმრობისას

  თუ სტუმრობისას მოულოდნელი პრობლემა შეგექმნებათ, პირველ რიგში, გირჩევთ, მისწეროთ მასპინძელს და შესაძლო გადაწყვეტილების შესახებ შეთანხმდეთ. ის, სავარაუდოდ, დაუყოვნებლივ დაგეხმარებათ პრობლემის მოგვარებაში. თუ თანხის დაბრუნება ან ჯავშნის გაუქმება გსურთ, ჩვენ დაგეხმარებით, შესაბამისი მოთხოვნით მიმართოთ მასპინძელს.

  მისწერეთ მასპინძელს

  პირველ რიგში, განიხილეთ შექმნილი ვითარება მასპინძელთან. მასპინძლისთვის მიწერა პირდაპირ შემომავალი შეტყობინებებიდან შეგიძლიათ. თუ მასპინძელს წინასწარ შეუთანხმდებით, ის უფრო დიდი ალბათობით დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნას. თუ მასპინძელმა პრობლემა უკვე მოგიგვარათ და სტუმრობის გაგრძელება შეგიძლიათ, მაშინ გამოტოვეთ მომდევნო ნაბიჯები.

  გაგზავნეთ მოთხოვნა 24 საათის განმავლობაში

  თუ სტუმრობისას ჯავშნის გაუქმება მაინც გჭირდებათ, ჩვენ დაგეხმარებით, მიმართოთ მასპინძელს შესაბამისი მოთხოვნით. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მოითხოვოთ პრობლემის მოგვარება, თანხის ნაწილობრივ დაბრუნება ან ჯავშნის გაუქმება თანხის სრულად დაბრუნებით. მასპინძელმა მოთხოვნაზე 1 საათის განმავლობაში უნდა გიპასუხოთ. თუ მასპინძელი უარყოფს მოთხოვნას, ან არ გამოგეხმაურებათ, დახმარებისთვის შეძლებთ Airbnb‑ს მიმართოთ.

  1. შეაგროვეთ მტკიცებულებები: შეძლებისდაგვარად, გადაიღეთ ფოტო ან ვიდეო, რომელიც დაადასტურებს, რომ კონკრეტული საყოფაცხოვრებო პირობა თუ ნივთი არ დაგხვდათ ან არ მუშაობს.
  2. გადაუგზავნეთ მოთხოვნა მასპინძელს: თქვენ საშუალება გექნებათ, აღწეროთ პრობლემა, დაურთოთ ფოტოები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და აცნობოთ მასპინძელს, რომ პრობლემის მოგვარება გსურთ. დახმარება უნდა მოითხოვოთ პრობლემის აღმოჩენიდან 24 საათის განმავლობაში. დაყოვნება, შესაძლოა, აისახოს დასაბრუნებელი თანხის ოდენობაზე.
  3. დაელოდეთ მასპინძლის პასუხს: თუ ის უარყოფს მოთხოვნას, ან არ გამოგეხმაურებათ 1 საათის განმავლობაში, დახმარებისთვის შეძლებთ Airbnb‑ს მიმართოთ. Airbnb საკითხს გადაწყვეტს სტუმრებისთვის თანხის დაბრუნების წესების მიხედვით.
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები

  კონფიდენციალურობა

  ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ჩანაწერებსა და მსგავს ტექნოლოგიებს, რომელთა მეშვეობითაც გთავაზობთ ინდივიდუალურ კონტენტს, სასარგებლო რეკლამასა და უკეთეს პლატფორმას. ღილაკზე „კარგი“ დაწკაპუნებით ან ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრებიდან შესაბამისი ვარიანტის ჩართვით ეთანხმებით აღნიშნული და მსგავსი ტექნოლოგიების გამოყენებას, ქუქი-ჩანაწერების გამოყენების დებულების შესაბამისად. არჩევანის შესაცვლელად ან თანხმობის გამოსახმობად განაახლეთ ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრები.