ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია
მასპინძელი

განცხადების დროებით/სამუდამოდ მოხსნა ან მოქმედების შეწყვეტა

If you want to stop receiving new reservations and remove your listing from search results, you have options. Choose a way to manage your listing that works for you.

 • Snooze it for a set period of time (as long or as short as you’d like!)
 • Unlist it until you’re ready to receive reservations again
 • Deactivate it if you’ll no longer host your place (all confirmed reservations must be complete)

If you snooze or unlist, you’ll still host your guests for any confirmed reservations.

Snoozing

თუ გსურთ, განცხადება დროებით მოხსნათ და ის ძიების შედეგებში გარკვეული დროის განმავლობაში აღარ მოხვდეს:

 1. გადადით განცხადებებზე და აირჩიეთ სასურველი განცხადება
 2. სექციიდან ძირითადი ინფორმაცია საცხოვრებლის შესახებ გადადით განცხადების სტატუსზე და დაწკაპუნებით აირჩიეთ რედაქტირება
 3. დაწკაპუნებით აირჩიეთ დროებით მოხსნილი, შემდეგ კი მიუთითეთ დაწყებისა და დასრულების თარიღები
 4. დაწკაპუნებით აირჩიეთ შენახვა

Temporarily unlisting

თუ გსურთ, რომ განცხადება აღარ მოხვდეს ძიების შედეგებში განუსაზღვრელი ვადის განმავლობაში:

 1. გადადით განცხადებებზე და აირჩიეთ სასურველი განცხადება
 2. სექციიდან ძირითადი ინფორმაცია საცხოვრებლის შესახებ გადადით განცხადების სტატუსზე და დაწკაპუნებით აირჩიეთ რედაქტირება
 3. დაწკაპუნებით აირჩიეთ მოხსნილი, შემდეგ კი მიუთითეთ მოხსნის მიზეზი
 4. დაწკაპუნებით აირჩიეთ მოხსნა

Permanently deactivating

განცხადების მოქმედების სამუდამოდ შესაწყვეტად:

 1. გადადით განცხადებებზე და აირჩიეთ სასურველი განცხადება
 2. სექციიდან ძირითადი ინფორმაცია საცხოვრებლის შესახებ გადადით განცხადების სტატუსზე და დაწკაპუნებით აირჩიეთ რედაქტირება
 3. დაწკაპუნებით აირჩიეთ მოქმედების შეწყვეტა, შემდეგ კი მიუთითეთ მოქმედების შეწყვეტის მიზეზი
 4. დაწკაპუნებით აირჩიეთ მოქმედების შეწყვეტა

გაითვალისწინეთ, რომ განცხადების მოქმედების შეწყვეტა არ აისახება სტუმრებისგან მიღებულ ან მათთვის დატოვებულ მიმოხილვებზე — ისინი უცვლელად შენარჩუნდება საჯარო პროფილებში.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები