კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  როგორ დავჯავშნო საცხოვრებელი Airbnb-ზე?

  Airbnb-ზე ადგილის დაჯავშნისას თქვენ სხვის სახლში დარჩენას გეგმავთ. თითოეულ მასპინძელს მასპინძლობის თავისი სტილი აქვს, მათ შორის, როგორ სურს სტუმრების მიღება. ზოგიერთ მასპინძელს სურს დაჯავშნების დადასტურება, სხვებისთვის კი კომფორტულია მომენტალური დაჯავშნები, დადასტურების ლოდინის გარეშე.

  1. დაასრულეთ თქვენი პროფილი

  ნებისმიერ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, იცოდეთ, რომ Airbnb არის ნდობაზე დაფუძნებული გაერთიანება. დაასრულეთ თქვენი პროფილი მასპინძლისგან დაჯავშნის მოთხოვნამდე, რომ თქვენს შესახებ რაიმე შეიტყონ დადასტურებისას. თქვენი პროფილი ფოტოებსა და შემოწმებებს უნდა შეიცავდეს, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ზოგიერთი მასპინძელი მოითხოვს პროფილის ფოტოს ან დადასტურებულ პროფილს დაჯავშნისთვის.

  2. იპოვეთ თქვენთვის შესაფერისი ადგილი

  800 000-ზე მეტ უნიკალურ განცხადებაში მთელი მსოფლიოდან. დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ ადგილს, რომელსაც შეარჩევთ, ყველაფერი აქვს კომფორტისა და დაუვიწყარი მოგზაურობისთვის.

  საცხოვრებლის ძიებისას აუცილებლად მიუთითეთ თარიღები და სტუმრების რაოდენობა, რომ ზუსტი ფასი მიიღოთ. წაიკითხეთ მიმოხილვები, აღწერილობები, სახლის წესები და პირობები ყველა საცხოვრებლისთვის, რომ ნახოთ, არის თუ არა ის თქვენი მოგზაურობისთვის შესაფერისი. ყოველთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მასპინძელს, თუ საცხოვრებლის შესახებ შეკითხვები გაქვთ.

  3. დაჯავშნეთ!

  იდეალური ადგილი იპოვეთ — ახლა კი ყველაფერი ოფიციალური უნდა გახდეს. სწორედ აქ განისაზღვრება მასპინძლის მიერ დადგენილი დაჯავშნის ფორმა, თუ როგორ დაადასტურებთ ჯავშანს

  • მომენტალური დაჯავშნა

   იმ მასპინძელთათვის, რომელთაც არ სურთ თითოეული ჯავშნის დადასტურება, ნახავთ ღილაკს, მომენტალური დაჯავშნა. როგორც სახელიც გეუბნებათ, ამ საცხოვრებლების ჯავშნის დადასტურება მაშინვე შეგიძლიათ. ვრცლად მომენტალური დაჯავშნის შესახებ.

  • დაჯავშნის მოთხოვნა

   ბევრ მასპინძელს დაჯავშნის დადასტურება თავად ურჩევნია. ამ შემთხვევაში თქვენ მათ განცხადებაზე დაჯავშნის მოთხოვნის ღილაკს ნახავთ. დაჯავშნის მოთხოვნის გადასაგზავნად უნდა მიუთითოთ გადახდის დეტალური ინფორმაცია. მასპინძლებმა 24 საათში უნდა მიიღონ თქვენი მოთხოვნა. თქვენი ჯავშანი ავტომატურად დადასტურდება, მიღებისთანავე. ვრცლად დაჯავშნის მოთხოვნის გადაგზავნის შესახებ.

  • წინასწარი დასტურები და სპეცშემოთავაზებები

   თუ დაჯავშნამდე მასპინძელთან შეკითხვებზე პასუხების მისაღებად დაკავშირებას გადაწყვეტთ, მასპინძელი თქვენს შეტყობინებას, შესაძლოა, გამოეხმაუროთ წინასწარი დასტურით ან სპეცშემოთავაზებით. წინასწარი დასტური არის მოწვევა დასაჯავშნად — ჯავშნის შეტყობინებაში მითითებული თარიღებისა და სტუმრების რაოდენობის გათვალისწინებით. სპეცშემოთავაზება მასპინძელს შესაძლებლობას აძლევს, დაჯავშნამდე სტუმრებს შესთავაზოს სპეციალური ფასები, თარიღები და ჯავშნის სხვა დეტალური ინფორმაცია. ვრცლად წინასწარი დასტურით ან სპეცშემოთავაზებით დაჯავშნის შესახებ.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?