შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

    სტუმრების მიერ უკმაყოფილების გამოხატვის შემთხვევაში, საჭიროა თუ არა მათთვის თანხის დაბრუნება?

    Our Guest Refund Policy and basic requirements for hosts help protect guests from things like last-minute host cancellations, lock-outs, and listings that are misrepresented, unsanitary, or lacking in promised amenities or other items. If you don’t meet one or more of these basic requirements, Airbnb may require you to refund a guest.

    მიიღეთ სათანადო დახმარება?

    დაკავშირებული სტატიები