ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
სამართლებრივი პირობები

დანართი კონფიდენციალურობის შესახებ კოლუმბიაში

ეს სტატია ავტომატურად ითარგმნა.

Თუ კოლუმბიაში ცხოვრობთ, დაჯავშნით ან სთავაზობთ საცხოვრებელს კოლუმბიაში, ეს კოლუმბიის კონფიდენციალურობის ეს დანართი თქვენ გეხებათ, Airbnb ‑ ს კონფიდენციალურობის დებულებისა და აშშ ‑ ს გვერდის ავლით.

Თქვენ აცნობიერებთ, რომ Airbnb Ireland UC ან/და Airbnb Payment UK Ltd-ის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლებია, რომლებიც აღწერილია Airbnb-ს კონფიდენციალურობის დებულებაში და აშშ-ის დანამატის გარეთ.

1. კონტროლიორის იდენტიფიკაცია

  Საგადახდო მომსახურება ყველა აქტივობისთვის: Airbnb Payments UK Ltd., 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, გაერთიანებული სამეფო, https://www.airbnb.com.co, ელფოსტა dpo@airbnb.com და ტელეფონის ნომერი (+57) 15085614.

  Ყველა სხვა აქტივობა: Airbnb Ireland UC, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, https://www.airbnb.com.co, e-mail dpo@airbnb.com.com, ტელეფონის ნომერი (+57) 15085614. 

  2. მონაცემთა მგრძნობიარე დამუშავება

   Airbnb-ს შეუძლია წვდომა და დაამუშაოს სენსიტიურ მონაცემებზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მიიღოს მკაფიო და ინფორმირებული თანხმობა, საჭიროების შემთხვევაში, ასეთ წვდომამდე და დამუშავებამდე. Airbnb ‑ ს კონფიდენციალურობის დებულებაზე დათანხმებით, აშშ ‑ ისა და კოლუმბიის კონფიდენციალურობის დაცვის ამ ვარიანტის მიღებით, თქვენ აცნობიერებთ, რომ Airbnb გვატყობინებს ჩვენთვის მგრძნობიარე მონაცემების მიწოდების შეხედულებისამებრ, თუ ეს არ მოითხოვება ან არ დაიშვება მოქმედი კანონმდებლობით. Მგრძნობიარე მონაცემები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ თქვენი რასობრივი ან ეთნიკური წარმომავლობის, პოლიტიკური მოსაზრებების, რელიგიური ან ფილოსოფიური შეხედულებების, პროფკავშირების ან სოციალური ორგანიზაციების წევრობასთან, სექსუალურ ცხოვრებასთან, ჯანმრთელობასთან ან ბიომეტრიულ მონაცემებთან. 

   3. არასრულწლოვანთა მონაცემთა დამუშავება

   Ჩვენი მომსახურების პირობების თანახმად, რეგისტრაცია ნებადართულია მხოლოდ იურიდიული პირებისთვის, პარტნიორობებისა და ფიზიკური პირებისთვის, რომლებიც 18 წლის ან მეტი ასაკის არიან.

    4. თქვენი უფლებები

     Თქვენ გაქვთ უფლება, როგორც ეს განსაზღვრულია კონფიდენციალურობის დებულებაში, აშშ-ის დანართის ფარგლებს გარეთ და შემდეგი მოქმედი კანონმდებლობა:

     • Უფასო წვდომა კონტროლერის მიერ დამუშავებულ პერსონალურ მონაცემებზე და
     • Მოითხოვეთ კონტროლერისთვის მიწოდებული თანხმობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი თანხმობა ცალსახად გათავისუფლებულია დამუშავების მოთხოვნის სახით, 2012 წლის 1581 კანონის მე-10 მუხლის (ან მისი შეცვლის სამართლებრივი დებულებების) შესაბამისად.

     5. თქვენი უფლებების განხორციელების წესი

     Თქვენი უფლებების გამოსაყენებლად და შეკითხვების გასაგზავნად ეწვიეთ აშშ-ის დანამატის ფარგლებს გარეთ ან გააგზავნეთ ელწერილი მისამართზე dpo@airbnb.com.

     დაკავშირებული სტატიები

     მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
     შესვლა ან რეგისტრაცია