შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

    შემიძლია თუ არა ონლაინ-შთაბეჭდილებისთვის გადმოგზავნილი ვიდეოჩანაწერის განახლება?

    Once you’ve submitted your online experience for review, you cannot update your submission with a new video recording. If you need to update the video recording, you’ll need to resubmit your entire online experience for review, along with the new recording.

    მიიღეთ სათანადო დახმარება?

    დაკავშირებული სტატიები