შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მითითებები Airbnb საცხოვრებლების სტუმრებისა და მასპინძლებისთვის

  COVID‑19‑ის პანდემიის პირობებში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და აშშ‑ის დაავადებათა კონტროლის ცენტრების რეკომენდაციების საფუძველზე Airbnb მასპინძლებისა თუ სტუმრებისთვის შევიმუშავეთ COVID‑19‑თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები, რომელთა მიღებაც სავალდებულოა. ამასთანავე, სასურველია, იცოდეთ ზოგადი მითითებები ჯანმრთელობისა თუ უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით COVID‑19‑ის პირობებში და პერიოდულად გაეცნოთ ოფიციალურ სამოგზაურო შეზღუდვებსა და რჩევებს, ასევე, შეასრულოთ სახელმწიფო თუ ადგილობრივი მითითებები.

  Airbnb გაერთიანების წევრების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, სხვადასხვა წესი თუ პროგრამა შევიმუშავეთ, თუმცა ჩვენ მიერ მიღებული ზომების მეშვეობით ყველა საფრთხის აღმოფხვრა შეუძლებელია — განსაკუთრებით, თუ შედარებით მაღალი რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებით (მაგ., 65 წელზე უფროსი ასაკის ხართ ან გაქვთ ქრონიკული დაავადებები, როგორიცაა დიაბეტი ან გულ-სისხლძარღვთა დარღვევები). ამ შემთხვევაში, Airbnb საცხოვრებლის ან შთაბეჭდილების დაჯავშნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან და დაიცავით უსაფრთხოების დამატებითი ზომები. დეტალურად გაეცანით ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ მითითებებს Airbnb შთაბეჭდილებების მასპინძლებისა და მონაწილეებისთვის.

  COVID‑19‑თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები (სავალდებულო)

  ატარეთ ნიღაბი და დაიცავით სოციალური დისტანცია ადგილობრივი კანონმდებლობისა თუ ოფიციალური მითითებების შესაბამისად

  გათვალისწინებულ შემთხვევებში ყველა მასპინძელი თუ სტუმარი ვალდებულია:

  • სხვებთან მჭიდრო ურთიერთობისას ატარონ ნიღაბი ან პირბადე
  • მუდმივად შეინარჩუნონ 2‑მეტრიანი დისტანცია ერთმანეთთან

  შეასრულეთ Airbnb‑ს მიერ მომზადებული განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა სტუმრობებს შორის

  ყველა მასპინძელი და სტუმარი ვალდებულია, დაეთანხმოს COVID‑19‑თან დაკავშირებით ზემოთ აღწერილი უსაფრთხოების ზომების დაცვას, მასპინძლებმა კი სტუმრობებს შორის, ასევე, უნდა შეასრულონ Airbnb‑ს მიერ მომზადებული განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა. მასპინძლებს, რომლებიც არ დაეთანხმებიან აღნიშნული ზომების მიღებას, შესაძლოა, კალენდრები დაებლოკოთ. მასპინძლებისა თუ სტუმრების მიერ მითითებების განმეორებით დარღვევას მოჰყვება უფრო სერიოზული სანქციები (ანგარიშის მოქმედების შეჩერებისა და ჩვენი გაერთიანებიდან გარიცხვის ჩათვლით).

  დამატებითი მითითებები COVID‑19‑ის პირობებში მოგზაურობასთან და მასპინძლობასთან დაკავშირებით

  არ იმოგზაუროთ და არ უმასპინძლოთ, თუ COVID‑19‑ით ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყავით ან მისი სიმპტომები გაქვთ

  ჩვენი გაერთიანების წევრების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, Airbnb მასპინძლები (და სხვა გარეშე პირები) არ უნდა შევიდნენ სტუმრებისთვის შეთავაზებულ საცხოვრებლებში და არც მჭიდრო კონტაქტი ჰქონდეთ სტუმრებთან, ხოლო სტუმრები არ უნდა დაბინავდნენ, თუ:

  • ამჟამად ინფიცირებული არიან COVID‑19‑ით ან ბოლო 14 დღის განმავლობაში ტესტზე დადებითი პასუხი მიიღეს
  • ეჭვი აქვთ, რომ COVID‑19‑ით დაავადებული არიან (ან ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყვნენ) და ამჟამად ტესტის პასუხს ელოდებიან
  • აქვთ COVID‑19‑ის სიმპტომები ან ფიქრობენ, რომ შეიძლებოდა დაინფიცირებულიყვნენ
  • ბოლო 14 დღის განმავლობაში ჰქონდათ მუდმივი, მჭიდრო კონტაქტი პირთან, რომელიც დანამდვილებით ან სავარაუდოდ ინფიცირებულია COVID‑19‑ით*

  შეიტყვეთ, როგორ მოიქცეთ COVID‑19‑ით დაავადების ან ინფიცირების საფრთხის ქვეშ აღმოჩენის შემთხვევაში:

  *გაითვალისწინეთ, რომ წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის შეთავაზებული საცხოვრებლები განსხვავებულ სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს.

  რეგულარულად დაიბანეთ ხელები

  დაიბანეთ ხელები შეძლებისდაგვარად ხშირად, განსაკუთრებით, თუ გარეშე პირებთან ურთიერთობთ ან საზიარო თუ საერთო დანიშნულების სივრცეებში ზედაპირებს/ნივთებს ეხებით.

  • დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით მინიმუმ 20 წამის განმავლობაში
  • თუ ვერ ახერხებთ, გამოიყენეთ ხელის ანტისეპტიკური საშუალება სპირტის მინიმუმ 60%-იანი შემცველობით (დაიტანეთ საშუალება ხელებზე და შეიზილეთ, სანამ არ გაშრება)

   დაიცავით ადგილობრივი კანონმდებლობა თუ ოფიციალური მითითებები საერთო დანიშნულების ან საზიარო სივრცეებში პირბადის ტარებასთან და სოციალურ დისტანცირებასთან დაკავშირებით

   საერთო დანიშნულების ან საზიარო სივრცეებში ყოფნისას (მასპინძლის ან სტუმრის სტატუსით), ადგილობრივი კანონმდებლობისა თუ ოფიციალური მითითებების შესაბამისად, ატარეთ ნიღაბი და დაიცვათ სოციალური დისტანცია გარეშე პირებთან. მასპინძლებმა სტუმრებს, შეძლებისდაგვარად, უკონტაქტოდ დაბინავების საშუალება უნდა მისცენ.

   თუ ფიქრობთ, რომ ცალკე ოთახში ან საზიარო სივრცეში სტუმრობისას თავს არაკომფორტულად იგრძნობთ, გირჩევთ, დაჯავშნოთ საცხოვრებელი მთლიანად. თუკი მასპინძელი ხართ და ცალკე ოთახის/საერთო სივრცის სტუმრებისთვის შეთავაზება თქვენთვის მოუხერხებელია, გამოაქვეყნეთ მთლიანი საცხოვრებლის განცხადება ან დროებით შეწყვიტეთ სტუმრების მიღება.

   ამას გარდა, მასპინძლებმა უნდა შეასრულონ ადგილობრივი მითითებები როგორც სტუმრებისთვის ცალკე ოთახების/საზიარო სივრცეების შეთავაზებასთან, ისე საცხოვრებელში ერთდროულად შეკრებილი ადამიანების რაოდენობასთან დაკავშირებით.

   გაფრთხილება: 2020 წლის 20 აგვისტოს მდგომარეობით, Airbnb საცხოვრებლებში მსოფლიო მასშტაბით აკრძალულია წვეულებებისა და ღონისძიებების გამართვა, ასევე, 16-ზე მეტი სტუმრის მიღება. წვეულებების აკრძალვა შეეხება ყველა მომავალ ჯავშანს Airbnb-ზე და ძალაში დარჩება განუსაზღვრელი ვადით, მომდევნო მითითებების მიღებამდე. დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით წვეულებებისა და ღონისძიებების გამართვის წესებს.

   დამატებითი მითითებები მასპინძლებისთვის, რომლებიც სტუმრებს ცალკე ოთახებს ან საერთო სივრცეებს სთავაზობენ

   თუ სტუმრებს ცალკე ოთახს ან საერთო სივრცეს სთავაზობთ, დამატებით გირჩევთ:

   • ადგილობრივი კანონმდებლობისა თუ ოფიციალური მითითებების შესაბამისად, შეზღუდოთ სტუმრების რაოდენობა, რომ დაიცვათ სოციალური დისტანცია საერთო დანიშნულების ყველა სივრცეში
   • დასუფთავების სახელმძღვანელოს მიხედვით გაანიავოთ საერთო დანიშნულების სივრცეები სტუმრობის განმავლობაში, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება უსაფრთხოების ნორმებს
   • შეძლებისდაგვარად ხშირად დაასუფთაოთ და სანიტარიული წესით დაამუშაოთ საერთო დანიშნულების სივრცეები (როგორიცაა სააბაზანოები და სამზარეულოები)

   სტუმრებისთვის ცალკე ოთახის შეთავაზებაზე ზოგიერთ ქვეყანაში, შესაძლოა, ვრცელდებოდეს გარკვეული შეზღუდვები ან დამატებითი ვალდებულებები/მოთხოვნები. გაეცანით უახლეს ოფიციალურ რეკომენდაციებს უსაფრთხოებისა და დასუფთავების საკითხებთან დაკავშირებით და დაიცავით შესაბამისი სტანდარტები.

   როგორ მოვიქცე, თუ სტუმრობის დროს ან მის შემდეგ COVID‑19 დამიდგინდა?

   თუ ახლახან COVID‑19 დაგიდასტურდათ ან მისი სიმპტომები შენიშნეთ, შეატყობინეთ როგორც კომპეტენტურ ადგილობრივ უწყებებს, ისე ყველას, ვისაც აღნიშნული შეიძლებოდა შეხებოდა.

   მიიღეთ სათანადო დახმარება?