კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რა შემთხვევაში ვრცელდება ჯავშანზე COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება?

  ამ ოფიციალურ სტატიაში დეტალურად განვმარტავთ COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებს. ქვემოთ გთავაზობთ მოკლე შეჯამებას.

  ჯავშანი კრიტერიუმებს შეესაბამება, თუ:

  • გაფორმდა 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით
   • და დაბინავებას/შეხვედრას ითვალისწინებს ხვალინდელი დღიდან 2020 წლის 15 აგვისტომდე პერიოდში
   • და ის ჯერ არ გაგიუქმებიათ
   • და ჯერ არ დაბინავებულხართ/მონაწილეობა არ მიგიღიათ
   • და სტუმრობას ვერ ახერხებთ პანდემიის გამო

  ამ შემთხვევაში ჯავშნის გაუქმება შეგიძლიათ დამოუკიდებლად, რა დროსაც გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების სხვადასხვა ვარიანტი გექნებათ. დებულების შესაბამისად გასაუქმებლად უნდა დაადასტუროთ/დაასაბუთოთ, რომ სტუმრობას COVID-19-ის გამო ვერ ახერხებთ.

  შენიშვნა: COVID-19-ით დაინფიცირების შემთხვევაში დებულების შესაბამისად გაუქმება შესაძლებელია ჯავშნის დეტალების მიუხედავად — ამისთვის დაუკავშირდით გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს. ზემოაღნიშნული გარემოება უნდა დაადასტუროთ სათანადო დოკუმენტ(ებ)ით.

  ჯავშანი კრიტერიუმებს არ შეესაბამება, თუ მას COVID-19-ის გამო აუქმებთ, მაგრამ:

  • გაფორმდა 2020 წლის 14 მარტის შემდეგ ან
  • დაბინავებას/შეხვედრას ითვალისწინებს 2020 წლის 15 აგვისტოს შემდეგ ან
  • ის უკვე გააუქმეთ ან
  • უკვე დაბინავდით/მიიღეთ მონაწილეობა

  სხვა შემთხვევაში, დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა განისაზღვრება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესების შესაბამისად და მას გაუქმების დადასტურებამდე გაგაცნობთ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მასპინძლის/სტუმრის კუთვნილი თანხის ოდენობა გამოითვლება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების იმ წესების მიხედვით, რომლებსაც დაჯავშნისას დაეთანხმეთ.

  შენიშვნა: ჯავშნის გაუქმებისას Airbnb ხელმძღვანელობს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესებით და მათ მიხედვით განსაზღვრავს მასპინძლის/სტუმრის კუთვნილი თანხის ოდენობას. აქედან გამომდინარე, დებულების ამოქმედებამდე ან მისი მოქმედების გახანგრძლივებამდე გაუქმებული ჯავშნები არ გადაიხედება.

  დამატებითი ვარიანტები ჯავშნებისთვის, რომლებიც კრიტერიუმებს არ შეესაბამება

  თუ დროში შეზღუდული არ ხართ, მასპინძლის დახმარებით ჯავშნის სხვა თარიღებზე გადატანა შეგიძლიათ.

  ამას გარდა, შეგიძლიათ მიმართოთ მასპინძელს და შეუთანხმდეთ დასაბრუნებელი თანხის ოდენობაზე, რომელსაც, მასპინძლის თანხმობის შემთხვევაში, პრობლემების მოგვარების ცენტრის მეშვეობით მიიღებთ.

  დამატებითი ინფორმაცია

  ჩვენ ვაკვირდებით COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეულ შედეგებს და დებულების განახლებას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაპირებთ. თუ თქვენი ჯავშანი მოქმედებას 2020 წლის 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, უახლეს ინფორმაციას კრიტერიუმებთან დაკავშირებით 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია