კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რა შემთხვევაში ვრცელდება ჯავშანზე COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება?

  ამ დამხმარე სტატიაში დეტალურად განმარტებულია COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევები.

  გთავაზობთ მოკლე მიმოხილვას.

  ჯავშანი კრიტერიუმებს შეესაბამება, თუ:

  • გაფორმდა 14.03.2020-ის ჩათვლით
   • და დაბინავებას/შეხვედრას ითვალისწინებს ხვალინდელი დღიდან 31.10.2020-მდე პერიოდში
   • და ის ჯერ არ გაგიუქმებიათ
   • და ჯერ არ დაბინავებულხართ/მონაწილეობა არ მიგიღიათ
   • და სტუმრობას ვერ ახერხებთ პანდემიის გამო

  ამ შემთხვევაში ჯავშნის გაუქმება შეგიძლიათ დამოუკიდებლად, რა დროსაც გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების სხვადასხვა ვარიანტი გექნებათ. დებულების შესაბამისად გასაუქმებლად უნდა დაადასტუროთ/დაასაბუთოთ, რომ სტუმრობას COVID-19-ის გამო ვერ ახერხებთ.

  შენიშვნა: COVID-19-ით დაინფიცირების შემთხვევაში დებულების შესაბამისად გაუქმება შესაძლებელია ჯავშნის დეტალების მიუხედავად — ამისთვის დაუკავშირდით გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს. ზემოაღნიშნული გარემოება უნდა დაადასტუროთ სათანადო დოკუმენტ(ებ)ით.

  ჯავშანი კრიტერიუმებს არ შეესაბამება, თუ მას COVID-19-ის გამო აუქმებთ, მაგრამ:

  • გაფორმდა 14.03.2020-ის შემდეგ ან
  • დაბინავებას/შეხვედრას ითვალისწინებს 31.10.2020-ის შემდეგ ან
  • ის უკვე გააუქმეთ ან
  • უკვე დაბინავდით/მიიღეთ მონაწილეობა

  სხვა შემთხვევაში, დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა განისაზღვრება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესების შესაბამისად. თანხის ზუსტ ოდენობას გაუქმების დასრულებამდე შეიტყობთ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მასპინძლის/სტუმრის კუთვნილი თანხის ოდენობა გამოითვლება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების იმ წესების მიხედვით, რომლებსაც დაჯავშნისას დაეთანხმეთ.

  შენიშვნა: ჯავშნის გაუქმებისას Airbnb ხელმძღვანელობს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესებით და მათ მიხედვით განსაზღვრავს მასპინძლის/სტუმრის კუთვნილი თანხის ოდენობას. აქედან გამომდინარე, დებულების ამოქმედებამდე ან მისი მოქმედების გახანგრძლივებამდე გაუქმებული ჯავშნები არ გადაიხედება.

  დამატებითი ვარიანტები ჯავშნებისთვის, რომლებიც კრიტერიუმებს არ შეესაბამება

  თუ დროში შეზღუდული არ ხართ, მასპინძლის დახმარებით ჯავშნის სხვა თარიღებზე გადატანა შეგიძლიათ.

  ამას გარდა, შეგიძლიათ მიმართოთ მასპინძელს და შეუთანხმდეთ დასაბრუნებელი თანხის ოდენობაზე, რომელსაც, მასპინძლის თანხმობის შემთხვევაში, პრობლემების მოგვარების ცენტრის მეშვეობით მიიღებთ.

  დამატებითი ინფორმაცია

  ჩვენ ვაკვირდებით COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეულ შედეგებს და დებულების განახლებას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაპირებთ. თუ თქვენი ჯავშანი მოქმედებას 31.10.2020-ის შემდეგ იწყებს, უახლეს ინფორმაციას კრიტერიუმებთან დაკავშირებით 01.10.2020-ს შემოგთავაზებთ.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია