ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
სამართლებრივი პირობები

გარე პროვაიდერების ზოგადი წესები და პირობები

ეს სტატია ავტომატურად ითარგმნა.

Დამატებითი პირობები Airbnb Payments Luxembourg SA-თან გაფორმებული მასპინძლების ანგარიშის საინფორმაციო მომსახურებასთან დაკავშირებით

1. ანგარიშის საინფორმაციო მომსახურება

Თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ სერვისებით, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია თქვენი Airbnb ანგარიშის საგადახდო ინფორმაციაზე წვდომა 2015/2366 დირექტივის I დანართის საგადახდო მომსახურების ნომერი 8 (ანგარიშის საგადახდო მომსახურება) შესაბამისად.

Airbnb Payments Luxembourg არ ადასტურებს, აკმაყოფილებს თუ არა ანგარიშის საინფორმაციო მომსახურების მომწოდებელი (AISP), რომელიც ასრულებს საკუთარ მარეგულირებელ და სალიცენზიო ვალდებულებებს და, შესაბამისად, არ აგებს პასუხს AISP-ის მიერ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

AISP-ის მოთხოვნის შემთხვევაში, Airbnb Payments Luxembourg გაგიწევთ კომუნიკაციას ან ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, რომელიც ეხება თქვენ, თქვენს ანგარიშს და გადახდის ტრანსაქციებს AISP-ში.

Airbnb Payments ლუქსემბურგი მიიღებს სრულ ინფორმაციას AISP-ის მეშვეობით, რომელიც გაგზავნილია დისკრიმინაციის გარეშე, თუ არ არსებობს კონკრეტული ან სამართლებრივი მიზეზები.

AISP-ის მიერ ანგარიშის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა არ არის დამოკიდებული AISP-სა და Airbnb Payments Luxembourg-სა და AISP-ის ხელმისაწვდომობას, თქვენი ინფორმაციის გამოყენებასა და დამუშავებას Airbnb-ს პლატფორმაზე, რომელიც რეგულირდება მხოლოდ თქვენი სახელშეკრულებო ურთიერთობით AISP-თან.

2. შეზღუდვები

Airbnb Payments Luxembourg-ს შეუძლია ნაწილობრივ ან მთლიანად შეზღუდოს AISP თქვენი ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომისგან, თუ AISP-ის მიერ თქვენს ანგარიშზე რეალურ ან საეჭვო ან თაღლითურ წვდომასთან დაკავშირებული მიზანი და სათანადოდ დასაბუთებული მიზეზები გაამართლებს.

Airbnb Payments Luxembourg ელფოსტით შეგატყობინებთ წვდომის უარყოფისა და ამის მიზეზების შესახებ. Ეს ინფორმაცია შეძლებისდაგვარად ადრე მოგაწვდით, თუმცა, უახლეს დროს, ანგარიშზე წვდომის შეზღუდვისთანავე, თუ ეს არ დაარღვევს სამართლებრივ ვალდებულებებს.

Airbnb Payments Luxembourg კვლავ გასცემს წვდომას ანგარიშზე წვდომას მას შემდეგ, რაც წვდომის შეზღუდვა აღარ იქნება.

3. პასუხისმგებლობისა და ზიანის ანაზღაურება

Ასევე ვრცელდება თქვენსა და Airbnb Payments Luxembourg-ს შორის შეთანხმებული პასუხისმგებლობის შეზღუდვები, სადაც AISP-ები თქვენს ანგარიშზე შედიან.

4. სხვა დებულებები

Გადახდის მომსახურების პირობების ყველა დებულება (იხილეთ აქ) ვრცელდება აქ არ წარმოთქმულ ფარგლებში.

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია