შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ონლაინშთაბეჭდილების შეთავაზება

  შეუერთდით სხვა მასპინძლებს და სრულიად ახლებურად დააახლოვეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანები.

  ონლაინშთაბეჭდილების იდეის განსახილველად გადმოგზავნამდე ყურადღებით გაეცანით სტანდარტებსა და მოთხოვნებს Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის, ასევე, კონკრეტულ მოთხოვნებს ონლაინშთაბეჭდილებებისთვის.

  განსახილველად გადმოგზავნის პროცესი

  შთაბეჭდილების იდეის განსახილველად გადმოგზავნისას უნდა წარმოადგინოთ:

  • შეთავაზებული შთაბეჭდილების სათაური
  • აღწერილობა (მათ შორის, რომელი გეოგრაფიული წერტილიდან მაუწყებლობთ და რა გამოარჩევს მას)
  • აქტივობის აღწერილობა (მათ შორის, მკაფიოდ გაწერილი გეგმა)
  • ინფორმაცია თქვენი კვალიფიკაციის ან გამოცდილების შესახებ
  • რა უნდა იქონიონ თან სტუმრებმა
  • მაღალი ხარისხის ფოტოები (მათ შორის, რომლებზეც კამერის ან კომპიუტერის წინ საუბრობთ, რაც ხაზს გაუსვამს, რომ შთაბეჭდილებას სთავაზობთ ონლაინფორმატში)
  • ფოტოსურათიანი დოკუმენტი ვინაობის დასადასტურებლად

  იდეისა და ზემოაღნიშნული დეტალების მომზადების შემდეგ, დაიწყეთ გადმოგზავნის პროცესი. შეიტყვეთ, შემდეგ რას უნდა ელოდეთ.

  მუშაობის პრინციპი

  Zoom

  ონლაინშთაბეჭდილებებისთვის გამოიყენება Zoom, მესამე მხარის ვიდეოსაკონფერენციო პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იდეის განსახილველად გადმოგზავნის პროცესშიც დაგჭირდებათ. გაეცანით მნიშვნელოვან ინფორმაციას ონლაინშთაბეჭდილებების შესათავაზებლად Zoom‑ით სარგებლობის შესახებ.

  დაჯავშნა და მონაწილეობა

  1. ჯავშნები ისევე ფორმდება, როგორც ადამიანების ფიზიკური მონაწილეობით შეთავაზებული Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის
  2. დაწყების დროის მოახლოებისას სტუმრები მიიღებენ თქვენი Zoom შეხვედრის ბმულს
  3. სურვილისამებრ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Zoom‑ის მოსაცდელი ოთახის ფუნქცია მხოლოდ იმ სტუმრების დასაშვებად, რომლებსაც დადასტურებული ჯავშნები აქვთ.

  თუკი გადაწყვეტთ, რომ ერთი მოწყობილობიდან რამდენიმე სტუმარს მისცეთ მონაწილეობის უფლება, აცნობეთ სტუმრებს ამის შესახებ შეთავაზებული შთაბეჭდილების აღწერილობის სექციაში. ასევე, შეგიძლიათ შთაბეჭდილებები კერძო ჯგუფებს შესთავაზოთ. ამ შემთხვევაში მონაწილეთა ჯგუფს კონკრეტულ თარიღსა და დროს შეთავაზებულ ღონისძიებაზე ყველა ადგილის დაჯავშნის საშუალება ექნება.

  ფასები და დამატებითი ანაზღაურება

  ფასს ყოველთვის თავად აწესებთ. გირჩევთ, თავიდან დაბალი ფასი მიუთითოთ, საკმარისი გამოცდილებისა და 5‑ვარსკვლავიანი მიმოხილვების მიღების შემდეგ კი გაზარდოთ. ადამიანების ფიზიკური მონაწილეობით დაგეგმილი ღონისძიებების მსგავსად, Airbnb ამ შემთხვევაშიც დაგაკისრებთ მომსახურების გადასახადს (გამონაკლისია სოციალურ პროექტში მონაწილეობა).

  ონლაინშთაბეჭდილების შემთხვევაში ნაგულისხმევად დაწესებულია ფასი ერთ ადამიანზე. თუ ჯავშანი ერთი ადამიანისთვის გაფორმდა და მოსაცდელი ოთახში 2 სტუმარს შეამჩნევთ, საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობით შეგიძლიათ მოითხოვოთ დამატებითი ანაზღაურება.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები