კონტენტზე გადასვლა
შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  სამოგზაურო შეზღუდვები და რეკომენდაციები ევროპაში

  ქვემოთ მოცემული ბმულების მეშვეობით გაეცნობით სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მიერ COVID-19-თან დაკავშირებით გამოცემულ ბრძანებებსა თუ განკარგულებებს. საპასუხო ზომები მუდმივად იცვლება, ამიტომ ხშირად შეამოწმეთ ხოლმე ეს გვერდი, ხოლო ინფორმაცია გადაამოწმეთ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებთან.

  რეკომენდაციები მოგზაურთათვის: გაეცანით ამ ოფიციალურ მითითებებს ადგილობრივ ან საერთაშორისო დონეზე უსაფრთხო მოგზაურობასთან დაკავშირებით.

  ავსტრია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  COVID-19: მიღებული ზომები და განკარგულებები

  ბელგია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  მთავრობის ბრძანება
  ხშირად დასმული შეკითხვები

  ხორვატია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  კვიპროსი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  დანია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  ესტონეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  ფინეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  საფრანგეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  საქართველო

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  საბერძნეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  COVID-19-თან დაკავშირებული მითითებები და ინფორმაცია

  უნგრეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  ისლანდია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  ირლანდია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  COVID-19-თან დაკავშირებული მითითებები და ინფორმაცია

  ლატვია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  ლიეტუვა

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  მალტა

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  მონაკო

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  ნიდერლანდები

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  ნორვეგია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  პოლონეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  პორტუგალია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  COVID-19-თან დაკავშირებული მითითებები და ინფორმაცია

  რუმინეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  რუსეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  სლოვენია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  სლოვაკეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  ესპანეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  COVID-19-თან დაკავშირებული მითითებები და ინფორმაცია

  შვედეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  შვეიცარია

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  COVID-19: მიღებული ზომები და განკარგულებები

  თურქეთი

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  უკრაინა

  მთელი ქვეყნის მასშტაბით
  ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?