კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რატომ გაუქმდა ჩემ მიერ შეთავაზებული Airbnb შთაბეჭდილებები?

  2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ COVID-19-ის ეპიდაფეთქება პანდემიად გამოაცხადა. სოციალური დისტანცირების შესახებ სახელმწიფო უწყებებისა და ჯანდაცვის ექსპერტების მითითებების საფუძველზე, 2020 წლის 18 მარტიდან ყველა Airbnb შთაბეჭდილება შეჩერდა და მინიმუმ 2020 წლის 28 ივნისამდე არ აღდგება მრავალ ქვეყანაში. ეს ზომა ჩვენი გაერთიანების წევრების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დასაცავად მივიღეთ.

  აღნიშნული მოკლევადიანი შეზღუდვა აუცილებელია, რომ ახლა ვირუსის გავრცელება შევანელოთ, მომავალში კი კვლავ შევთავაზოთ სტუმრებს ჩვეული სანდოობით გამორჩეული Airbnb შთაბეჭდილებები.

  რა ელის ჯავშნებს

  2020 წლის 18 მარტიდან 28 ივნისამდე პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებების ჯავშნები ავტომატურად გაუქმდა. სტუმრებს თანხა სრულად დაუბრუნდათ (Airbnb-ს მომსახურების ყველა გადასახადის ჩათვლით). ჯავშნების მქონე სტუმრები 25$-იან ვაუჩერს მიიღებენ მომავალი Airbnb შთაბეჭდილების დასაჯავშნად.

  28 ივნისის შემდეგ დაგეგმილი შთაბეჭდილებების დაჯავშნა

  სტუმრებს შეუძლიათ 2020 წლის 28 ივნისის შემდეგ დაგეგმილი ღონისძიებების დაჯავშნა. Airbnb აკვირდება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს და აუცილებლად შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.

  Airbnb შთაბეჭდილებების გაუქმების წესები

  Airbnb შთაბეჭდილებების განახლების შემდეგ მათი გაუქმების წესები ყველა გაუქმებულ ჯავშანზე გავრცელდება. COVID-19-ის გამო გაუქმების შემთხვევაში მოქმედებს საპატიო მიზეზების დებულება. დეტალური ინფორმაციისთვის გაეცანით COVID-19-თან დაკავშირებულ საპატიო მიზეზებს.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?