კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რატომ გაუქმდა ჩემ მიერ შეთავაზებული Airbnb შთაბეჭდილებები?

  2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ COVID-19-ის ეპიდაფეთქება გლობალურ პანდემიად გამოაცხადა. სოციალური დისტანცირების შესახებ სახელმწიფო უწყებებისა და ჯანდაცვის ექსპერტების მითითებების საფუძველზე, 2020 წლის 18 მარტიდან ყველა Airbnb შთაბეჭდილება შეჩერდა და მინიმუმ 2020 წლის 30 აპრილამდე არ აღდგება. ეს ზომა ჩვენი გაერთიანების წევრების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დასაცავად მივიღეთ.

  აღნიშნული მოკლევადიანი შეზღუდვა აუცილებელია, რომ ახლა ვირუსის გავრცელება შევანელოთ, მომავალში კი კლავ შემოგთავაზოთ ჩვეული სანდოობით გამორჩეული Airbnb შთაბეჭდილებები.

  რა ელის ჯავშნებს

  2020 წლის 18 მარტიდან 2020 წლის 30 აპრილამდე პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებების ჯავშნები ავტომატურად გაუქმდა. სტუმრებს თანხა სრულად დაუბრუნდათ ან დაუბრუნდებათ Airbnb-ს მომსახურების ყველა გადასახადის ჩათვლით.

  30 აპრილის შემდეგ დაგეგმილი შთაბეჭდილებების დაჯავშნა

  სტუმრებს შეუძლიათ 2020 წლის 30 აპრილის შემდეგ დაგეგმილი ღონისძიებების დაჯავშნა. Airbnb აკვირდება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს და აუცილებლად შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.

  Airbnb შთაბეჭდილებების გაუქმების წესები

  Airbnb შთაბეჭდილებების განახლების შემდეგ მათი გაუქმების წესები ყველა გაუქმებულ ჯავშანზე გავრცელდება. COVID-19-ის გამო გაუქმების შემთხვევაში მოქმედებს საპატიო მიზეზების დებულება. დეტალური ინფორმაციისთვის გაეცანით COVID-19-თან დაკავშირებულ საპატიო მიზეზებს.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?