კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  კონტინენტური ჩინეთი: COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზები

  სტატიაში განმარტებულია, COVID-19-თან დაკავშირებით რას ითვალისწინებს საპატიო მიზეზების დებულება ჯავშნების მქონე სტუმრებისთვის კონტინენტური ჩინეთიდან და მასპინძლებისთვის, რომლებიც კონტინენტურ ჩინეთში საცხოვრებლებსა თუ Airbnb შთაბეჭდილებებს სთავაზობენ. თუ ჯავშნის პერიოდი უკვე დაიწყო (ე.ი. დაბინავების დრო გავიდა), საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს. სხვა ჯავშნების შესახებ ინფორმაციისთვის გაეცანით COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულების საერთაშორისო ვერსიას.

  კონტინენტურ ჩინეთში ჯავშნების მქონე სტუმრებისთვის

  • თუ კონტინენტური ჩინეთის ფარგლებში მოგზაურობთ, საპატიო მიზეზების დებულება ვრცელდება 2020 წლის 28 იანვრის ჩათვლით გაფორმებულ ჯავშნებზე, რომლებიც ითვალისწინებს დაბინავებას/ადგილზე გამოცხადებას 2020 წლის 28 იანვრიდან 2020 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში. საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება 2020 წლის 28 იანვრის ჩათვლით გაფორმებულ იმ ჯავშნებზე, რომლებიც ითვალისწინებს დაბინავებას/ადგილზე გამოცხადებას 2020 წლის 1 აპრილის შემდგომ პერიოდში და არც 2020 წლის 28 იანვრის შემდეგ გაფორმებულ ჯავშნებზე (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სტუმარი ან მასპინძელი ამჟამად დაინფიცირებულია COVID-19-ით). ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.
  • თუ კონტინენტურ ჩინეთში მის ფარგლებს გარედან მოგზაურობთ, გაეცანით COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულების საერთაშორისო ვერსიას.

  კონტინენტურ ჩინეთში ჯავშნების მქონე მასპინძლებისთვის

  • თუ სტუმარი კონტინენტური ჩინეთიდან მოგზაურობს, საპატიო მიზეზების დებულება ვრცელდება 2020 წლის 28 იანვრის ჩათვლით გაფორმებულ ჯავშნებზე, რომლებიც ითვალისწინებს დაბინავებას/ადგილზე გამოცხადებას 2020 წლის 28 იანვრიდან 2020 წლის 1 აპრილამდე პერიოდში. საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება 2020 წლის 28 იანვრის ჩათვლით გაფორმებულ იმ ჯავშნებზე, რომლებიც ითვალისწინებს დაბინავებას/ადგილზე გამოცხადებას 2020 წლის 1 აპრილის შემდგომ პერიოდში და არც 2020 წლის 28 იანვრის შემდეგ გაფორმებულ ჯავშნებზე (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სტუმარი ან მასპინძელი ამჟამად დაინფიცირებულია COVID-19-ით).
  • თუ სტუმარი კონტინენტური ჩინეთის ფარგლებს გარედან მოგზაურობს, დეტალური ინფორმაციისთვის გაეცანით COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულების საერთაშორისო ვერსიას.

  მოქმედების პრინციპი

  დებულებით გათვალისწინებული ჯავშანი აღინიშნება ჯავშნის დეტალების გვერდზე (მოგზაურებისთვის მოგზაურობების სექციაში, ხოლო მასპინძლებისთვის — მასპინძლების მართვის პანელში).

  სტუმრებისთვის: დებულებით გათვალისწინებულ შემთხევებში ჯავშნის გაუქმება შესაძლებელია თანხის სრულად დაბრუნებით. ამ შემთხვევაში ჩვენთან დაკავშირება საჭირო არ არის.ვრცლად თანხის დაბრუნების წესების შესახებ.

  მასპინძლებისთვის: დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯავშნის გაუქმებისთვის თანხა არ ჩამოგეჭრებათ, Airbnb სრულად დააბრუნებს მომსახურების გადასახადებს, ხოლო გაუქმება სუპერმასპინძლის სტატუსზე არ იმოქმედებს. ამ შემთხვევაში ჩვენთან დაკავშირება საჭირო არ არის.

  დებულებით გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში ჯავშნის გაუქმებისას ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები. გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების საკითხების შესათანხმებლად დაუკავშირდით უშუალოდ მასპინძელს ან სტუმარს.

  დამატებითი ინფორმაცია

  საპატიო მიზეზების დებულებაში შეგიძლიათ გაეცნოთ COVID-19-სგან განსხვავებულ შემთხვევებსაც.

  ჩვენი გაერთიანების ყველა წევრს ვთხოვთ, პატივისცემით, მიუკერძოებლად და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შესაბამისად მოეპყრონ გაერთიანების დანარჩენ წევრებს.

  წინამდებარე წესები, შესაძლოა, კვლავ განახლდეს. უახლესი ინფორმაციის მისაღებად თვალი ადევნეთ ამ გვერდს.

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია