კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  გამოხმაურების დრო ახლა ჩვეულებრივზე ხანგრძლივია
  კორონავირუსის (COVID-19) გამო ამჟამად ძალიან ბევრ მოთხოვნას ვიღებთ, ჩვენი შტატი კი შემცირებულია. პირველ რიგში ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც გადაუდებელი დახმარება სჭირდება. თუ ჯავშანი არ ითვალისწინებს 72 საათის განმავლობაში დაბინავებას, დაგვიკავშირდით, როცა შესვლამდე ნაკლები დრო დარჩება. ჯავშნების გაუქმება/შეცვლა შესაძლებელია როგორც მოგზაურობების გვერდიდან, ისე მასპინძლების მართვის პანელიდან.

  კორონავირუსის (COVID-19) გამო საცხოვრებლის ჯავშნის გაუქმების რა ვარიანტები მაქვს?

  დაჯავშნის დროიდან გამომდინარე, შესაძლოა, გაუქმებაზე სრულად ვრცელდებოდეს საპატიო მიზეზების დებულება. თუ თქვენს ჯავშანზე აღნიშნული დებულება ავტომატურად არ ვრცელდება, გთავაზობთ დამატებით ვარიანტებს.

  სტუმრებისთვის

  თუ თქვენი ჯავშანი არ აკმაყოფილებს საპატიო მიზეზების დებულების პირობებს, გაარკვიეთ, აქვს თუ არა მას გაუქმების მოქნილი ვარიანტები. თუ ასეა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ შეცვლის ან გაუქმების სტანდარტული ვარიანტებით.

  მასპინძლის მხრიდან გაუქმების მოთხოვნა

  თუ თქვენი ჯავშანი გაფორმებულია 2020 წლის 10 მარტამდე და ითვალისწინებს დაბინავებას 2020 წლის 1 ივნისამდე, ან გაფორმებულია 2020 წლის 10 მარტიდან 1 ივნისამდე პერიოდში, შეგიძლიათ თანხის სრულად დასაბრუნებლად გაუქმება პირდაპირ მასპინძლისგან მოითხოვოთ.

  ამისათვის უნდა შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშში ბრაუზერის (და არა Airbnb აპის) მეშვეობით. შეცვლის ან გაუქმების გვერდზე მოცემული იქნება ბანერი ინფორმაციით მასპინძლისგან თანხის დაბრუნების მოთხოვნის წესის შესახებ.

  1. გადადით მოგზაურობებზე და იპოვეთ მოგზაურობა, რომლის გაუქმებაც გსურთ
  2. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ ღილაკი მოგზაურობის დეტალები
  3. „მიმოხილვიდან“ დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ — დეტალურად
  4. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ შეცვლა ან გაუქმება
  5. სექციაში „ჯავშნის გაუქმება“ დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ შემდეგი
  6. გაუქმების მიზეზად აირჩიეთ კორონავირუსი (COVID-19)
  7. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ თანხის სრულად დაბრუნების მოთხოვნა

  მასპინძელს გამოხმაურებისთვის ექნება მაქსიმუმ 48 საათი ან 24 საათი (თუ ჯავშნის პერიოდი ერთი კვირის განმავლობაში იწყება). გაუქმებაზე თანხმობის მიღების შემთხვევაში თანხას (მომსახურების გადასახადის ჩათვლით) დაგიბრუნებთ გადახდის თავდაპირველად გამოყენებული მეთოდის მეშვეობით. ვრცლად თანხის დაბრუნების წესების შესახებ.

  თუ მასპინძელი თანახმა არ იქნება, სურვილისამებრ, გაუქმება და თანხის დაბრუნება შეგიძლიათ მასპინძლის მიერ განსაზღვრული გაუქმების სტანდარტული წესების შესაბამისად.

  სხვა ვარიანტები

  თუ ჯავშანი არ აკმაყოფილებს საპატიო მიზეზების დებულების პირობებს და არც მასპინძელია გაუქმებაზე თანახმა, ყოველთვის შეგიძლიათ მასთან მიმოწერით გაარკვიოთ, აქვს თუ არა პრობლემების მოგვარების ცენტრის მეშვეობით მეტი თანხის დაბრუნების სურვილი.

  მასპინძლებისთვის

  თუ სტუმარი გაუქმებას ითხოვს, თქვენ მიიღებთ ელწერილს თანხის სრულად დაბრუნებაზე თანხმობასთან დაკავშირებით. თუ დაბინავებამდე 7 დღეზე ნაკლები დრო რჩება, მოთხოვნას 24 საათის განმავლობაში უნდა გამოეხმაუროთ. სხვა შემთხვევაში საპასუხოდ 48 საათი გექნებათ. მოთხოვნაზე გამოსახმაურებლად:

  1. ელწერილში დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ სტუმრის მოთხოვნაზე გამოხმაურება, რის შემდეგაც გადახვალთ Airbnb-ზე
  2. დაწკაპუნებით აირჩიეთ თანხის სრულად დაბრუნება ან თანხის დაბრუნების უარყოფა

  თანხის სრულად დაბრუნებაზე თანხმობა სუპერმასპინძლის სტატუსზე არ იმოქმედებს.

  სხვა ვარიანტები

  თუ COVID-19-ის გამო გსურთ, გააუქმოთ ჯავშანი, რომელიც საპატიო მიზეზების დებულების პირობებს არ აკმაყოფილებს, სთხოვეთ სტუმარს მისი გაუქმება. სტუმრის მხრიდან გაუქმების შემთხვევაში მასპინძელი არ ჯარიმდება.

  თუ სტუმარი არ არის გაუქმებაზე თანახმა, სურვილისამებრ, თავად შეგიძლიათ ჯავშნის გაუქმება, თუმცა დაგეკისრებათ შესაბამისი ჯარიმები.

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია