კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  დაჯავშნა და მოგზაურობა

  თუ სამოგზაურო გეგმები COVID-19-ის პანდემიის გამო შემეცვლება, ჯავშნის გაუქმების რა ვარიანტები მექნება?

  ჯავშნის გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასარკვევად გადადით ჯავშნის გაუქმებაზე და აირჩიეთ COVID-19-ის პანდემიის გამო სამოგზაურო გეგმები შემეცვალა.

  ყოველთვის გექნებათ შემდეგი ვარიანტები:

  • თანხის დაბრუნება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესების შესაბამისად
  • თანხის სრულად დაბრუნება დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში

  დაჯავშნისა და დაბინავების/შეხვედრის თარიღების მიხედვით, შესაძლოა, გქონდეთ შემდეგი ვარიანტებიდან ერთ-ერთი ან ორივე:

  • სამოგზაურო ბონუსის მიღების შესაძლებლობა საპატიო მიზეზით გაუქმებისთვის
  • მასპინძლისგან თანხის სრულად დაბრუნების მოთხოვნის შესაძლებლობა

  გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს მხოლოდ პლატფორმაზე მოცემული ვარიანტების შემოთავაზება შეუძლია.

  COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევაში თქვენს ჯავშანზე გავრცელდება საპატიო მიზეზების სტანდარტული დებულება — გაუქმებისას შეგიძლიათ აირჩიოთ „საპატიო მიზეზი მაქვს“.

  მასპინძლისგან მეტი თანხის დაბრუნების მოთხოვნა

  თუ თანხის სრულად დაბრუნება არ გეკუთვნით, შეგიძლიათ მისწეროთ მასპინძელს და პრობლემების მოგვარების ცენტრის მეშვეობით დამატებითი თანხის დაბრუნებაზე შეთანხმება სცადოთ.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  იპოვეთ სხვადასხვა კატეგორიის კონტენტი დახმარების ცენტრის სხვა სექციებში.