შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  COVID‑19‑ის გამო გაუქმების ვარიანტები

  2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით გაფორმებული ჯავშნები

  თუ ჯავშანი გააფორმეთ 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით პერიოდში და სტუმრობას COVID‑19‑ის გამო ვერ ახერხებთ, გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ამჟამინდელი ვარიანტების გასაცნობად გადადით ჯავშნის გაუქმების სექციაზე, შემდეგ კი მიზეზად აირჩიეთ COVID‑19‑ის პანდემიის გამო სამოგზაურო გეგმები შემეცვალა.

  თქვენი კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით, შემდეგი ვარიანტებიდან ერთ‑ერთი ან რამდენიმე გექნებათ:

  • თანხის დაბრუნება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესების შესაბამისად
  • თანხის სრულად დაბრუნება (ოფიციალური დოკუმენტაციის შესამოწმებლად გადმოგზავნის პირობით)
  • სამოგზაურო ბონუსის მიღება საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
  • მასპინძლისთვის თანხის სრულად დაბრუნების თხოვნა

  2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გაფორმებული ჯავშნები

  თუ ჯავშანი 2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გააფორმეთ და სტუმრობას COVID‑19‑ის გამო ვერ ახერხებთ, იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები. ამასთან, საპატიო მიზეზების სტანდარტული დებულება ითვალისწინებს COVID‑19‑ით ინფიცირების შემთხვევებს.

  თუ ჯავშნის გაუქმებისთვის თანხის სრულად დაბრუნება არ გეკუთვნით, შეგიძლიათ მისწეროთ მასპინძელს და გაარკვიოთ, თანახმაა თუ არა, დამატებითი თანხა დაგიბრუნოთ საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობით.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები