კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საპატიო მიზეზების დებულება და კორონავირუსი (COVID-19)

  განახლებულია 2020 წლის 31 მარტს

  11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ (WHO) კორონავირუსის ეპიდაფეთქება (COVID-19-ის სახელით ცნობილი) გლობალურ პანდემიად გამოაცხადა. COVID-19-ის სწრაფი გავრცელების შესაჩერებლად მსოფლიო მასშტაბით დაუყოვნებელი ზომები მიიღეს.

  ამის საპასუხოდ, ჩვენი გაერთიანების წევრებს უსაფრთხოებისა და სიმშვიდისთვის შევთავაზეთ COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება, რომელიც ვრცელდება ქვემოთ აღწერილ შემთხვევებში. თანხის დაბრუნების პირობების შესახებ უახლესი ინფორმაციის მისაღებად თვალი ადევნეთ ამ გვერდს.

  მინიშნება: გაუქმებისა თუ თანხის დაბრუნების ვარიანტების გაცნობა სტუმრებს შეუძლიათ მოგზაურობების გვერდზე შესაბამისი მოგზაურობის არჩევით. მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მასპინძლების მართვის პანელში.

  შეჯამება

  დაბინავების/ადგილზე გამოცხადების დრომდე შესაძლებელია Airbnb შთაბეჭდილებებისა თუ საცხოვრებლების იმ ჯავშნების გაუქმება, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და მოქმედებას იწყებს 2020 წლის 14 მარტიდან 31 მაისამდე პერიოდში. გაუქმების შემთხვევაში სტუმრები თანხის დაბრუნების სხვადასხვა ვარიანტით ისარგებლებენ, ხოლო მასპინძლებს გაუქმება უსასყიდლოდ შეუძლიათ და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს. დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გაუქმებისას Airbnb დააბრუნებს თანხას ან გასცემს სამოგზაურო ბონუსს, რომელიც სრულად მოიცავს მომსახურების გადასახადებს. დებულების შესაბამისად გასაუქმებლად საჭირო იქნება ფაქტების დადასტურება და/ან საპატიო მიზეზის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

  2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გაფორმებული ჯავშნებისთვის ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

  გაუქმებებზე იმ მომენტისთვის მოქმედი საპატიო მიზეზების დებულება ვრცელდება.

  ჯავშნის პერიოდის დაწყების (ე.ი. დაბინავების/ადგილზე გამოცხადების დროის გასვლის) შემდეგ საპატიო მიზეზები აღარ მოქმედებს.

  განსხვავებული წესები ვრცელდება კონტინენტური ჩინეთის ფარგლებში მოგზაურობისთვის გაფორმებულ ჯავშნებსა და Airbnb Luxe და Luxury Retreats ტიპის ჯავშნებზე.

  რომელ ჯავშნებზე ვრცელდება დებულება

  2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით გაფორმებული ჯავშნები

  დაბინავების/ადგილზე გამოცხადების დრომდე შესაძლებელია Airbnb შთაბეჭდილებებისა თუ საცხოვრებლების იმ ჯავშნების გაუქმება, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და მოქმედებას იწყებს 2020 წლის 14 მარტიდან 31 მაისამდე პერიოდში. ეს ნიშნავს, რომ გაუქმების შემთხვევაში სტუმრებს თანხა სრულად დაუბრუნდებათ ან, სურვილისამებრ, მიიღებენ სამოგზაურო ბონუსს. მასპინძლები გაუქმებას უსასყიდლოდ შეძლებენ და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს. Airbnb მათ თანხას სრულად დაუბრუნებს ან გასცემს სამოგზაურო ბონუსს, რომელიც სრულად მოიცავს მომსახურების გადასახადებს.

  COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზები ამჟამად არ ვრცელდება Airbnb შთაბეჭდილებებისა თუ საცხოვრებლების ჯავშნებზე, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და ითვალისწინებს დაბინავებას/ადგილზე გამოცხადებას 2020 წლის 31 მაისის შემდეგ. ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

  ჯავშნის პერიოდის დაწყების (ე.ი. დაბინავების/ადგილზე გამოცხადების დროის გასვლის) შემდეგ საპატიო მიზეზები აღარ ვრცელდება.

  2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გაფორმებული ჯავშნები

  საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება Airbnb შთაბეჭდილებებისა თუ საცხოვრებლების 2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გაფორმებულ ჯავშნებზე (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სტუმარი ან მასპინძელი დაინფიცირებულია COVID-19-ით). გარემოებები, რომლებზეც COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზები არ ვრცელდება, მოიცავს შემდეგს: ტრანსპორტის მუშაობის შეფერხება და რეისების გაუქმება; მოგზაურთათვის განკუთვნილი რეკომენდაციები და შეზღუდვები; ჯანდაცვის უწყებების რჩევები და კარანტინში ყოფნა; მოქმედ კანონმდებლობაში შესული შესწორებები და სახელმწიფო უწყებების მიერ გამოცემული სხვა ბრძანებულებები, როგორიცაა ბრძანება ევაკუაციის, საზღვრების ჩაკეტვის, მოკლევადიანი გაქირავების აკრძალვის ან შენობაში დარჩენის მოთხოვნების შესახებ. ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

  საპატიო მიზეზების დებულების მიზანია, დაიცვას სტუმრები და მასპინძლები დაჯავშნის შემდეგ წარმოშობილი გაუთვალისწინებელი გარემოებებისგან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ COVID-19-ის პანდემიად გამოცხადების შემდეგ საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს, ვინაიდან COVID-19 და მისი შედეგები აღარ ითვლება გაუთვალისწინებელ ან მოულოდნელ გარემოებად. გთხოვთ, დაჯავშნისას ყურადღებით გაეცნოთ მასპინძლის მიერ განსაზღვრულ გაუქმების წესებს და აირჩიოთ შედარებით მოქნილი ვარიანტი.

  მოქმედების პრინციპი

  ჯავშნის გაუქმების წესებისა და გაუქმების/თანხის დაბრუნების ვარიანტების გაცნობა სტუმრებს შეუძლიათ მოგზაურობების გვერდზე შესაბამისი მოგზაურობის არჩევით. მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მასპინძლების მართვის პანელში.

  ახალი ინფორმაცია და რესურსები კორონავირუსთან დაკავშირებით

  რესურსების ცენტრში ჩვენი გაერთიანების წევრებს მოვუმზადეთ სასარგებლო სტატიები. იქ გაეცნობით COVID-19-თან დაკავშირებით ჩვენ მიერ მიღებულ საპასუხო ზომებს, განახლებული წესებსა და რესურსებს მასპინძლებისა თუ სტუმრებისთვის.

  საპატიო მიზეზების დებულებაში შეგიძლიათ გაეცნოთ COVID-19-ისგან განსხვავებულ შემთხვევებსაც.

  ჩვენი გაერთიანების ყველა წევრს ვთხოვთ, პატივისცემით, მიუკერძოებლად და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შესაბამისად მოეპყრონ გაერთიანების დანარჩენ წევრებს.

  წინამდებარე წესები, შესაძლოა, კვლავ განახლდეს. უახლესი ინფორმაციის მისაღებად თვალი ადევნეთ ამ გვერდს.

  დაკავშირებული სტატიები

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია