შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

    შთაბეჭდილების შემოთავაზებისას სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული პრობლემის შესახებ შეტყობინება

    Whether you’re attending or hosting, problems with the food can put a damper on everyone’s experience. To report a food safety issue, simply contact us.

    If the Experience took place in California and you’d like to report it to a local environmental health agency, you can start by finding your jurisdiction.

    მიიღეთ სათანადო დახმარება?

    დაკავშირებული სტატიები