ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია
სტუმარი

გაუთვალისწინებელი შემთხვევები სტუმრობისას

მისწერეთ მასპინძელს

თუ პრობლემა შეგექმნებათ, პირველ რიგში, გაესაუბრეთ მასპინძელს. მასპინძლისთვის მიწერა შეგიძლიათ შემომავალი შეტყობინებებიდან.

თუ პრობლემის გამო თანხის სრულად/ნაწილობრივ დაბრუნების მოთხოვნა გსურთ, გაითვალისწინეთ, რომ მასპინძელი თქვენს მოთხოვნას უფრო დიდი ალბათობით დაეთანხმება, თუ თანხის ოდენობაზე წინასწარ შეუთანხმდებით.

მოითხოვეთ თანხის დაბრუნება

სამოქმედო რჩევები:

 1. შეაგროვეთ მტკიცებულებები: შეძლებისდაგვარად, გადაიღეთ ფოტო ან ვიდეო, რომელიც დაადასტურებს, რომ კონკრეტული საყოფაცხოვრებო პირობა თუ ნივთი არ დაგხვდათ ან არ მუშაობს.
 2. გადაგზავნეთ მოთხოვნა: თქვენ საშუალება გექნებათ, აღწეროთ პრობლემა, დაურთოთ ფოტოები ან ვიდეო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და აცნობოთ მასპინძელს, რომ პრობლემის მოგვარება გსურთ.
 3. დაელოდეთ პასუხს: თუ მასპინძელი უარყოფს მოთხოვნას, ან არ გამოგეხმაურებათ, დახმარებისთვის შეძლებთ Airbnb‑ს მიმართოთ. Airbnb საკითხის გადაწყვეტის ვარიანტს ხელახლა დაჯავშნისა და თანხის დაბრუნების წესების მიხედვით შემოგთავაზებთ.

  საკითხის განხილვაში Airbnb‑ს ჩართვა

  ჩვენ გვსურს, რომ მასპინძლებმა და სტუმრებმა ყველაფრის თავად მოგვარება შეძლონ, თუმცა გვესმის, რომ ეს ყოველთვის ვერ ხერხდება. თუ პრობლემა შეგექმნებათ და მას მასპინძელთან ვერ მოაგვარებთ (ასევე, თუ მასპინძელი უარყოფს ან არ გამოეხმაურება თანხის დაბრუნების მოთხოვნას), შეგვატყობინეთ და ჩვენი გუნდის ერთ‑ერთი წევრი დაგეხმარებათ.

  თუ პრობლემა AirCover‑ით გათვალისწინებული იქნება, თანხას სრულად/ნაწილობრივ დაგიბრუნებთ ან, კონკრეტული გარემოებების შესაბამისად, მსგავს/უკეთეს საცხოვრებელს გიპოვით.

  გახსოვდეთ, რომ პრობლემის შესატყობინებლად მისი აღმოჩენიდან 72 საათი გექნებათ.

  შენიშვნა: საგანგებო ვითარებაში, ან თუ საფრთხე გემუქრებათ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ადგილობრივ პოლიციას ან გადაუდებელი დახმარების სამსახურს. საგანგებო სამსახურების ტელეფონის ნომრების პოვნა Airbnb‑ს აპშიც შეგიძლიათ. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახურს. დახმარების ცენტრში გთავაზობთ დამატებით ინფორმაციას, თუ როგორ დაგვიკავშირდეთ.

  დაგეხმარათ ეს სტატია?

  დაკავშირებული სტატიები

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  შესვლა ან რეგისტრაცია