ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია
სტუმარი

თუ სტუმრობისას პრობლემა შეგექმნათ…

დოკუმენტურად დაასაბუთეთ პრობლემა და მისწერეთ მასპინძელს

გახსოვდეთ, რომ პრობლემის მასპინძლისთვის ან Airbnb‑სთვის შესატყობინებლად მისი აღმოჩენიდან 72 საათი გექნებათ.

სამოქმედო რჩევები:

 • დოკუმენტურად დაასაბუთეთ პრობლემა: შეძლებისდაგვარად, გადაიღეთ ფოტო ან ვიდეო, რომელიც დაადასტურებს, რომ კონკრეტული საყოფაცხოვრებო პირობა თუ ნივთი არ დაგხვდათ ან არ მუშაობს.
 • მისწერეთ მასპინძელს: თუ სტუმრობისას რაიმე პრობლემა შეგექმნებათ, პირველ რიგში, მიმართეთ მასპინძელს. ის, სავარაუდოდ, მარტივად მოგიგვარებთ ყველაფერს. მასპინძლისთვის მიწერა შეგიძლიათ პირდაპირ სექციიდან „შემომავალი“.
 • მოითხოვეთ თანხის დაბრუნება: მასპინძელი უფრო დიდი ალბათობით დაგიკმაყოფილებთ თანხის დაბრუნების მოთხოვნას, თუ ჯერ მის ოდენობაზე შეთანხმდებით. თანხის დაბრუნების მოთხოვნით მასპინძლისადმი მიმართვა შეგიძლიათ საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობით, რა დროსაც პრობლემის დეტალურად აღწერისა და ფოტო‑/ვიდეომასალის დართვის საშუალება გექნებათ.

მიმართეთ დახმარებისთვის Airbnb‑ს

ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვსურს, რომ მასპინძლებმა და სტუმრებმა ყველაფრის თავად მოგვარება შეძლონ, თუმცა გვესმის, რომ ეს ყოველთვის ვერ ხერხდება. თუ მასპინძელი პრობლემას ვერ გიგვარებთ, საერთოდ არ გპასუხობთ ან თანხის დაბრუნებაზე უარს გეუბნებათ, მოგვმართეთ — ამისთვის ჯავშნის გვერდიდან დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ „დახმარების მიღება“. ჩვენი გუნდის ერთ‑ერთი წევრი ჩაერთვება საკითხის გადაჭრის პროცესში.

თუ გაირკვევა, რომ თქვენს შემთხვევას ითვალისწინებს AirCover სტუმრებისთვის, ჩვენ დაგეხმარებით მსგავსი საცხოვრებლის პოვნაში დაახლოებით იმავე ფასად (ხელმისაწვდომობის მიხედვით). თუ ალტერნატიული ვარიანტი მიუწვდომელი იქნება, ან ჯავშნის ხელახლა გაფორმებას არ მოისურვებთ, სრულად ან ნაწილობრივ დაგიბრუნებთ თანხას.

შენიშვნა: საგანგებო ვითარებაში, ან თუ საფრთხე გემუქრებათ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ადგილობრივ პოლიციას ან გადაუდებელი დახმარების სამსახურს. საგანგებო სამსახურების ტელეფონის ნომრების პოვნა Airbnb‑ს აპის „უსაფრთხოების ცენტრშიც“ შეგიძლიათ. თუ ახლომახლო სტუმრებისთვის საცხოვრებლის გაზიარების საკითხი გაღელვებთ, დაუკავშირდით მეზობლების მხარდაჭერის გუნდს. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების თაობაზე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახურს. ჩვენთან დაკავშირება შესაძლებელია ტელეფონით, ელფოსტით ან ჩატით.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

 • სტუმარი

  AirCover სტუმრებისთვის

  „AirCover სტუმრებისთვის“ ყველა ჯავშანს მოჰყვება. თუ Airbnb‑ზე განთავსებულ საცხოვრებელთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემა შეგექმნებათ და მის …
 • სტუმარი

  გაუქმება სტუმრობისას

  თუ საცხოვრებელი ან საყოფაცხოვრებო პირობები თქვენს მოლოდინს ვერ გაამართლებს, დაიხმარეთ ხელახლა დაჯავშნისა და თანხის დაბრუნების წესები.
 • სტუმარი

  ხელახლა დაჯავშნისა და თანხის დაბრუნების წესები

  გაეცანით ხელახლა დაჯავშნისა და თანხის დაბრუნების წესებს.
მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია