ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია

ადაპტირებულობა Airbnb‑ზე

შეზღუდული შესაძლებლობებისა თუ ადაპტირებული პირობების საჭიროების მქონე სტუმრებისთვის მოგზაურობა რომ გაგვემარტივებინა, ჩვენი ვებსაიტი და აპი უფრო მოსახერხებლად ვაქციეთ, მასპინძლებსა და სტუმრებს კი ადაპტირებული საცხოვრებლების და შთაბეჭდილებების წარმოჩენისა თუ პოვნის საშუალება მივეცით.

შეიტყვეთ ვრცლად Airbnb‑ზე ადაპტირებულობის შესახებ.

ჩვენი ვებსაიტისა და აპის ადაპტირებულობა

ორგანიზაციებთან Lighthouse for the Blind and Visually Impaired და Level Access თანამშრომლობით ჩვენ ვიკვლევთ, როგორ იყენებენ მხედველობაშეზღუდული სტუმრები Airbnb‑ს ვებსაიტსა და აპს ეკრანზე წვდომის ტექნოლოგიის საშუალებით. უკვე კარგად გვესმის, რა ამართლებს და რა — არა, მიღებული გამოცდილებით კი დავაკომპლექტეთ გუნდი, რომელიც ჩვენს პროგრამულ ინჟინრებსა და დიზაინერებს ყველასთვის მოსახერხებელი ონლაინპროდუქტების შექმნაში ეხმარება.

ადაპტირებული პირობების მქონე საცხოვრებლები

მასპინძლებს შეუძლიათ მიუთითონ, რომ საცხოვრებელი ადაპტირებულია სტუმრებისთვის, რომლებიც სარგებლობენ შშმ პირთა ეტლებით, ხელჯოხებით ან გადაადგილების სხვა საშუალებებით. მაგალითად, რომ გარედან შესასვლელამდე გზად საფეხურები არ არის ან რომ შესასვლელების სიგანე მინიმუმ 81 სმ‑ია. ამას გარდა, მასპინძლებს მოეთხოვებათ სტუმრებისთვის შეთავაზებული ადაპტირებული პირობების დემონსტრირება, რისთვისაც საჭიროა შესაბამისი ფოტოების ატვირთვა განცხადების გვერდის „ადაპტირებულობის“ სექციაში გამოსაქვეყნებლად. ამგვარად, სტუმრები უკეთ გადაწყვეტენ, შეესაბამება თუ არა საცხოვრებელი მათ საჭიროებებს. ნებისმიერი დამატებული ადაპტირებული პირობა უნდა შეესაბამებოდეს ჩვენს მითითებებს მკაფიოობასა და აქტუალურობასთან დაკავშირებით. გაეცანით ჩვენს მითითებებს და შეიტყვეთ, როგორ დაამატოთ ადაპტირებული პირობები.

სტუმრებს საცხოვრებლების პოვნა შეუძლიათ მათთვის საჭირო ისეთი ადაპტირებული პირობების მიხედვით, როგორიცაა, მაგალითად, უსაფეხურო საშხაპე ან შესასვლელი. შეიტყვეთ, როგორ მოძებნოთ ადაპტირებული პირობების მქონე საცხოვრებლები.

ამას გარდა, მასპინძლებს ვურჩევთ, გაეცნონ სამთავრობო უწყებების რესურსებს და მიმართონ სპეციალისტს მოქმედი კანონმდებლობისა თუ რეგულაციების თაობაზე კონსულტაციისთვის. მაგალითად, აშშ‑ში ზოგიერთ მასპინძელს, შესაძლოა, ეხებოდეს აშშ‑ის კანონი შშმ პირთა უფლებების დაცვის შესახებ (ADA) და ამა თუ იმ შტატის დონეზე მოქმედი ანალოგიური კანონები. შეკითხვებზე პასუხების მიღება, ასევე, შესაძლებელია ADA‑ს ეროვნულ ქსელსა და მის რეგიონულ ცენტრებში.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აშშ‑ის კანონი შშმ პირთა უფლებების დაცვის შესახებ და ამა თუ იმ შტატის დონეზე მოქმედი ანალოგიური კანონები ეხება აშშ‑ში ხუთი ან მეტი განცხადების მქონე ზოგიერთ მასპინძელსაც. მასპინძლებს ვურჩევთ, ეწვიონ ვებსაიტს ada.gov და გაესაუბრონ სპეციალისტს. შეკითხვებზე პასუხების მიღება, ასევე, შესაძლებელია ADA‑ს ეროვნულ ქსელსა და მის რეგიონულ ცენტრებში.

ადაპტირებული პირობების მქონე შთაბეჭდილებები

შთაბეჭდილებების შესახებ განცხადებებში მასპინძლებს შეუძლიათ მიუთითონ ის პირობები, რომელთა შეთავაზებაც შეუძლიათ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე სტუმრებისთვის. მაგალითად, ფლობენ თუ არა ჟესტების ენას, ან სთავაზობენ თუ არა სტუმრებს ადგილს მშვიდი განმარტოებისთვის. ნებისმიერი ადაპტირებული პირობის დამატებისას მასპინძლებმა უნდა წარმოადგინონ დეტალური აღწერილობა, რომელიც შეესაბამება ჩვენს მითითებებს მკაფიოობასა და აქტუალურობასთან დაკავშირებით. გაეცანით ჩვენს მითითებებს და შეიტყვეთ, როგორ დაამატოთ ადაპტირებული პირობები შთაბეჭდილების შესახებ განცხადებას.

სტუმრებს შთაბეჭდილებების პოვნა შეუძლიათ ისეთი ადაპტირებული პირობების მიხედვით, როგორიცაა მაგალითად, ადაპტირებული სააბაზანო ან მასპინძლის მიერ ჟესტების ენის ცოდნა. შეიტყვეთ, როგორ მოძებნოთ ადაპტირებული პირობების მქონე შთაბეჭდილებები.

ამასთან, მასპინძლებს შეუძლიათ, უფასოდ მისცენ მონაწილეობის უფლება მათ, ვინც შშმ სტუმრებს ეხმარება. შეიტყვეთ ვრცლად დამხმარე პირებისთვის ფასების დაწესების შესახებ.

დამხმარე ცხოველები

დამხმარე ცხოველები არ არიან უბრალოდ შინაური ცხოველები — ისინი პატრონისთვის უაღრესად მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებენ. მასპინძელი უნდა დაეთანხმოს დამხმარე ცხოველთან ერთად სტუმრობას (იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შინაურ ცხოველებთან ერთად სტუმრობას კრძალავენ). გამონაკლისია მხოლოდ ჯანმრთელობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რამდენიმე პრობლემა. შეიტყვეთ ვრცლად დამხმარე ცხოველების შესახებ.

ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა

ჩვენი გაერთიანება წინასწარგანწყობებისგან თავისუფალ დამოკიდებულებასა და ერთმანეთის პატივისცემას ეფუძნება, ამიტომ Airbnb‑ზე ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია მიუღებელია. შეიტყვეთ ვრცლად ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შესახებ.

გვესმის, რომ სტუმრების საჭიროებებს ყველა საცხოვრებელი ან შთაბეჭდილება ვერ დააკმაყოფილებს, თუმცა მასპინძლებმა სტუმრის მიღებაზე უარი არ უნდა თქვან მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ მას შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს. შეგვატყობინეთ ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის შესახებ, რომელიც Airbnb‑თი სარგებლობისას შეგემთხვათ.

დაგვიკავშირდით

ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, Airbnb‑ს პლატფორმა უფრო ადაპტირებულად ვაქციოთ. თუ Airbnb‑თი სარგებლობის შესახებ შეკითხვები გაქვთ, ან გსურთ, შეგვატყობინოთ განცხადებაში ადაპტირებულობის შესახებ მითითებული მცდარი ინფორმაცია, დაუკავშირდით ჩვენს გუნდს.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია